Nastava

Korisničko imex
Šifra
Prijava >
- Organizacija rada katedre

- Popis studija na kojima katedra drži nastavu
  Medicina
  Dentalna medicina
  Farmacija
  Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

- Nastavnici

Popis demonstratora i satnica odrađene demonstrature nalazi se OVDJE. Molim da prekontrolirate izvješće i usporedite sa svojom evidencijom. Sve primjedbe uzeti će se u obzir do 19. lipnja kad će se izvješće proslijediti prodekanu za nastavu za daljnje postupanje.
Prof. Grković

VIJESTI SA KATEDRE:

'Ekipa' sa Katedre za anatomiju dala je snažan obol u 'Noći istraživača' koja se održala u petak, 27. rujna u Splitu. Cijela Marmontova je bila jedan veliki laboratorij!
Mi smo bili u ljekarni na dnu Marmontove, bilo je jako živo i zanimljivo. Uostalom pogledajte slike:print
print
facebook
Globaldizajn d.o.o.