Nastava

Korisničko imex
Šifra
Prijava >
                
Katedra obiteljske medicine – popis publikacija

1969.
1.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Pregnosticon planotest u ranoj dijagnostici trudnoće. Liječ Vjesn 1969;91:1305-9.

1970.
2.    Juretić M, Rumboldt Z, Kalajžić J, Rumboldt M. Komparativna analiza životnih uvjeta dojenčadi u Dalmatinskoj Zagori. Med Jad 1970;2:7-10.

1976.
3.    Rumboldt M. Stanje ishranjenosti školske djece u Splitu (klinička i hematološka istraživanja u osnovnim školama "D. Mrduljaš" i "Đ. Senjanović"). Specijalistički rad, Split, 1976.

1980.
4.    Rumboldt M. Odnos stanja uhranjenosti i arterijskog tlaka kod školske djece i omladine u Splitu. I. jugoslavenski kongres školske medicine. Zbornik radova. Zagreb: ULŠMJ, 1980:514-6.

1981.
5.    Rumboldt M. Odnos arterijskog tlaka i stanja uhranjenosti kod školske djece i omladine. Magistarski rad. Zagreb, 1981:1-79.

1982.
6.    Rumboldt M, Pesenti S, Rumboldt Z. Arterijski tlak kod školske djece u Splitu. Liječ Vjesn 1982;104:221-6.

7.    Lukinović N, Rumboldt M, Pesenti S, Jakl R, Matić B, Čulić S. Hipertenzija u djece školske dobi u gradu Splitu. XI. stručno-zanstveni sastanak pedijatara SRH. Zbornik radova. Šibenik, 1982:441-6.

1983.
8.    Rumboldt Z, Rumboldt M, Jurišić M. Unakrsna usporedba antihipertenzivnih učinaka indapamida i pindolola. Liječ Vjesn 1983;105:239-44.

8a.         Rumboldt Z, Rumboldt M, Jurišić M. Unakrsna usporedba antihipertenzivnih učinaka indapamida i pindolola. Srp Arh  1983;10(supl 4):177-89.

9.    Rumboldt M, Pesenti S. The cholesterol and glucose values among normotensive and hypertensive school children in Split. Symposium of the European Union for School and University Health and Medicine. Abstracts. Dubrovnik: EUSUHM, 1983:102.

1984.
10.    Rumboldt Z, Rumboldt M, Jurišić M. Indapamide versus beta-blocker therapy: a double-blind, crossover study in essential hypertension. Curr Med Res Opin 1984;9:10-20.1985.

11.    Rumboldt M. Antropometrija. U: Rumboldt Z, ur. Praktikum interne medicine. Split: ZJOB, 1985:11-3.

12.    Rumboldt M. Mjerenje tjelesne temperature. Ibidem:13-5.


1986.

13.    Bagatin J, Rumboldt M, Rumboldt Z, Mirić D, Polić S, Kuzmanić A, Naranča M. Valjanost tlakomjera u bolničkoj i u vanbolničkoj službi. XVII. stručni sastanak internista Slavonije. Zbornik radova. Osijek, 1986:162-7.

14.    Rumboldt M, Pesenti S. Kako često kontrolirati faktore rizika u školskoj dobi? I. simpozij liječnika školske i univerzitetske medicine Jugoslavije. Zbornik radova. Zagreb, 1986:277-81.

15.    Rumboldt M, Pesenti S. Da li su nam tlakomjeri dovoljno pouzdani? Ibidem: 347.


16.    Rumboldt M, Hudoba-Jurić Z, Piteša-Krešić Lj, Donadini M. Tjelesni odgoj (TZK) i ocjenjivanje sposobnosti učenika u svjetlu novog zakona. Ibidem: 354.

17.    Bagatin J, Rumboldt M, Rumboldt Z, Mirić D, Polić S, Kuzmanić A, Naranča M. Valjanost tlakomjera u bolničkoj i u vanbolničkoj službi. Med An 1986;12:205-9.

18.    Dvornik-Radica A. Kontracepcija kod splitskih studentica. Specijalistički rad. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1986.

1987.

19.    Rumboldt M. Terapijski pristup hiperlipoproteinemijama. U: Rumboldt Z, ur. Odabrana poglavlja iz terapije. 3. izd. Split: ZJKBC, 1987:142-6.

20.    Rumboldt M. Terapijski pristup pretilosti. Ibidem: 263-8.


21.    Rumboldt M. Značaj kardiovaskularnih rizika u školskoj dobi. U: O šezdesetoj obljetnici rada Školske poliklinike u Splitu. Split: DZ "P. Vitezica", 1987:22-30.


1988.

22.    Pesenti S, Rumboldt M, Rumboldt Z. Secular trend and cardiovascular risk factors among school children in Split. 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, 1988. Coll Antrop 1988;12(supl):281.

23.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Mjesto tjelovježbe u prevenciji i liječenju arterijske hipertenzije. Jugoslavenski simpozij "Arterijska hipertenzija". Zbornik radova. Zrenjanin 1988:415-7.

24.    Rumboldt M. Rano otkrivanje kardiovaskularnih rizika i njegovo značenje za primarnu prevenciju. Doktorska disertacija. Split: 1988:1-91.

25.    Rumboldt M, Pesenti S, Rumboldt Z. Utječe li fizička aktivnost na razinu kardiovaskularnih rizika u školskoj dobi? Liječ Vjesn 1988;110:402-4.

26.    Smoje E, Botteri S. Validnost uobičajenih dijagnostičkih pretraga u dijagnosticiranju alkoholizma. IV. Kongres alkoholologa Jugoslavije. Zbornik sažetaka. Sarajevo, 1988:87.

1989.

27.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Odnos tjelovježbe i esencijalne hipertenzije. Sportskomed Glasnik 1987;2:42-6 (objavljeno 1989. pod 1987. godištem!).

28.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Family aggregation of cardiovascular risk factors: a study in school children. International Atherosclerosis Congress, Vienna April 20-22,1989. Abstracts: 267(47).

29.    Rumboldt M, Vulić B, Pesenti S. The parents' educational level influences the   cardiovascular risk factors in their children. Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, Paris, September 18-21, 1989. Abstracts: 147(70).

30.    Dvornik-Radica A. Procjena prevalencije klamidije kao uzročnika genitalnih upala u studentica.
               Magistarski rad. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.

31.    Gizdić Z, Smoje E, Ljuibčić J, Bubuć J. Uloga patronažne sestre u savjetovalištu za dijabetes kod provođenja inzulinske terapije. Vjesn Med Sest Med Teh SRH 1989;1-3:10-4.


1990.

32.    Rumboldt Z, Lijić J, Rumboldt M, Bagatin J, Pivac N. Prihvatljivost perindoprila u dugotrajnom liječenju esencijalne hipertenzije - usporedba jugoslavenske s europskom multicentričkom studijom. Pharmaca 1990;28:131-6.

33.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Obiteljski faktor kardiovaskularnog rizika. Liječ Vjesn 1990;112:361-4.

34.    Dvornik-Radica A, Zavorović S. Prevalencija spolno prenosivih bolesti u splitskih studentica. Zbornik radova II. kongresa liječnika školske i univerzitetske medicine Jugoslavije. Subotica: ŠUM,1990;72-3.

35.     Dvornik-Radica A, Zavorović S. Prevalencija spolno prenosivih bolesti u splitskih studentica. Ibidem: 72-3.

36.    Bubić J, Smoje E, Gizdić Z, Ljubičić J, Petrović A. Stomatološka zaštita bolesnika sa šećernom bolesti. Vjesn Med Sest Med Teh SRH 1990;1-2:15-8.

37.     Ljubičić J, Smoje E, Bubić J, Gizdić Z. Rezultati provođenja zdravstvenog odgoja u savjetovalištu za dijabetes “Brda-Ravne Njive-Neslanovac” s obzirom na provođenje samokontrole šećera u krvi, šećera i acetona u mokraći. Vjesn Med Sest Med Teh SRH 1990;1-2:19-24.

38.     Smoje E. Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja školske djece uz obiteljski postupak. V. jugoslavenski kongres alkoholologa. Knjiga sažetaka. Herceg Novi, 1990.

39.    Smoje E. Uloga liječnika opće medicine u zaštiti kroničnih bolesnika. III. Kongres domova zdravlja Jugoslavije. Zbornik sažetaka. Zagreb, 1990: 127.

40.    Smoje E. Preventivni rad sa ženama, djecom i omladinom u jedinici primarne zdravstvene zaštite. Ibidem: 67.

1991.

41.    Rumboldt M, Rumboldt Z. Cardiovascular risk factors in school age. 57th European Atherosclerosis Meeting. Abstracts. Lisabon: EAS, 1991:23.

42.    Rumboldt M, Pesenti S, Rumboldt Z. Lipidemija u splitskih jedanaestogodišnjaka. Zbornik sažetaka V. jugoslavenskog simpozija o hiperlipoproteinemijama. Novi Sad, 1991:14.

43.    Dvornik-Radica A, Zavorović S. Prevalencija cervicitisa uzrokovanog klamidijom u splitskih studentica. Med An 1991;17:9-17.
              

1992.

44.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Cardiovascular risk factors in school age. U: Halpern MJ, ur. Molecular biology of atherosclerosis. London: Libbey, 1992:495-7.

45.    Rumboldt M. Terapijski pristup hiperlipoproteinemijama. U: Rumboldt Z, ur. Odabrana poglavlja iz terapije. 4. izd. Split:KBC, 1992:164-71.

46.    Rumboldt M. Terapijski pristup pretilosti. Ibidem: 331-6.

47.    Rumboldt M, Rumboldt Z. Liječenje hiperlipoproteinemija u djece i adolescenata. Med An 1992;18:311-4.

48.    Mladinić-Vulić D,  Donadini M, Dvornik-Radica A. Zdravstveni interesi i problemi kasne adolescencije. Arh zašt majke djet 1992;36:47-57.   

49.    Dobi-Babić R, Zakarija-Grković I, Bosnar A, Cuculić D, Grković I. Children war casualties in the district of Rijeka and Senj. Croat Med J 1992; 33 (supl 2):36-9.


1993.

50.    Rumboldt Z, Šimunić M, Bagatin J, Rumboldt M, Marinković M, Janežič A. Controlled multicentre comparison of captopril versus lisinopril in the treatment of mild-to-moderate arterial hypertension. Int J Clin Pharmacol Res 1993;13:35-41.

51.    Rumboldt Z, Rumboldt M, Pesenti S, Polić S, Mirić D. Peculiarities of myocardial infarction among younger persons in South Croatia. 1st Alpe-Adria Cardiology Meeting. Abstract book. Radenci:SSC/ESC,1993:18.

52.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Early detection and follow-up of cardiovascular risk factors: peculiarities in school children. Croat Med J 1993;34:143-7.

53.    Rumboldt M, Pesenti S, Rumboldt Z. The impact of war against Croatia upon pupils' development. EUSUHM Congress, Leipzig 1993. Abstract book. Leipzig: EUSUHM, 1993:97.

54.    Živković K, Rumboldt M, Sapunar D. Psychosocial disturbances in school children in the war. Ibidem: 99.

55.    Rumboldt M, Jurović D, Lekšić Z, Pesenti S. Cardiovascular advisory clinic for the young: aims and results. Ibidem: 100.

56.    Boljević Z, Mazzi B, Petric D, Ralić B, Ćaćić G. Računalo u liječničkoj ordinaciji. Med Fam Croat 1993;1:111-8.

57.    Petric D. Posebnosti zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima, općina Split. Zdravstvo 1993;35:99-102.

58.    Smoje E. The diabetic consulting unit. Diabetol Croat 1993;22:39-42.

59.    Smoje E. Uloga savjetovališta za dijabetes u skraćenju bolovanja i smanjenju invalidnosti bolesnika od šećerne bolesti. Magistarski rad. Split: Medicinski fsakultet Zagreb, 1993.


1994.

60.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. The impact of war upon the pupils' growth in Southern Croatia. Child Care Health Develop 1994;20:189-96.

61.    Pavličević I. Utjecaj različitih doza klortalidona na hemodinamske parametre u liječenju arterijske hipertenzije. Zagreb: Magistarski rad, 1994.

62.    Mirić D, Rumboldt Z, Rumboldt M i sur. Neke osobitosti bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih u Splitu od 1982. do 1992. godine. Liječ Vjesn 1994; 116:79-82.

63.    Platiša-Korman M, Tkalec J, Petric D, Nanovski A. Tipične obitelji u nas – gradska, seoska, otočna – regionalne razlike. U Vrca-Botica M, Platiša-Koroman M, ur. Zbornik I. simpozija obiteljske medicine. Varaždin: HUOM, 1994:18-37.

64.    Pavličević I. Korelacija pozitivne obiteljske anamneze i poremećaja nekih biokemijskih parametara u hipertoničara. Ibidem: 77-82.

65.    Dvornik-Radica A, Šandrović-Mucalo V. Dijete – obitelj – dijete. Zbornik radova Naša
             obitelj danas. Opatija 1994;89-93.

66.    Smoje E, Prizmić A. Tim za prevenciju društveno neprihvatljiva ponašanja školske djece i omladine u primarnoj zdravstvenoj zuaštiti. Med Fam Croat 1994;2:35-41.

1995.

67.    Rumboldt M. Hipertenzija u školskom uzrastu. Paediatr Croat 1995;30(supl 1):53-8.

68.    Budak A, Jakšić Ž, Tiljak H, Petric D, Cvitković A. Ispitivanje odrednica zadovoljstva poslom liječnika opće medicine. U: Peršić L, Materljan E, ur. Zbornik Dani PZZ. Labin: DZ Labin, 1995:77-86.

69.    Giljanović-Perak J. Ovisnosti. Med Fam Croat 1995;3:123-5.

70.     Rumboldt Z, Rumboldt M, Pesenti S, Sardelić S. Acute myocardial infarction in the young - the role of smoking. Eur Heart J 1995;16:1745-6.

71.     Rumboldt Z, Rumboldt M, Pesenti S, Polić S, Mirić D. Peculiarities of myocardial infarction at young age in Southern Croatia. Cardiologia 1995;40(6):407-11.

72.    Smoje E. Dijabetičar u obitelji. U: Jakšić Ž, Budak A i sur. Obitelj i zdravlje. Zagreb: ŠNZ „Andrija Štampar“, 1995: 91-2.

73.    Pavličević I. Hipertoničar u obitelji i na poslu. Ibidem:101-3.

74.    Smoje E. Problem 4: Dijabetičar u obitelji. Ibidem: 105-6.

75.    Petric D. Terminalno stanje u obitelji. Ibidem: 131-2.

76.    Mazzi B, Petric D. Obitelj s onkološkim bolesnikom. Ibidem: 142-3.

77.    Mazzi B, Vrca-Botica M, Petric D. Žalovanje. Ibidem: 144-6.

78.    Giljanović-Perak J. Rehabilitacija u kući. Ibidem: 171-3.

79.    Giljanović-Perak J. Problem 4: Rehabilitacija u kući. Ibidem: 180-3.

80.    Petric D, Tiljak H. Strukovno organiziranje/stvaranje profesije. Med Fam Croat 1995;3:39-42.

81.    Bagatin J, Pavličević I, Sardelić S, Rumboldt Z. Vascular effects of low-dosed chlortalidone in mild hypertensives. Int J Clin Pharmacol Res 1995;15:201-8.

82.    Bagatin J, Sardelić S,  Rumboldt Z, Pavličević I, Pivac N, Naranča M. Vazodilatacijsko djelovanje klortalidona u blagih hipertoničara vrednovano zapornom venskom pletizmografijom. Liječn Vjesn 1995; 117:15-8.

83.    Katić M, Budak A, Jurković Lj, Smoje E. Propisivanje antireumatika u ambulanti opće medicine. Pridonosimo li povećanju rizika nastanka ovisnosti o lijekovima? II. simpozij obiteljske medicine. Split, 1995:107-18.

1996.

84.    Petric D. Računalo u liječničkoj ordinaciji: potreba, neizbježna budućnost ili teret bez kojega se može? U: Peršić L, Materljan E, ur. Zbornik Dani PZZ Labin. Labin: DZ Labin, 1996:170-5.

85.    Petric D. Morfin sulfat retard kao analgetik u terminalnim stanjima praćenim bolom. U Lončar J, ur. Zbornik III. Simnpozij obiteljske medicine. Bjelovar: HUOM, 1996:261-6.

86.    Vučak J, Petric D, Grbić E, Šimunović R, Kumbrija S, Tiljak H. War-related cancer morbidity and mortality in Croatia. U: Book of abstracts. The 3rd European Congress on Family Medicine/General Practice. Stockholm: WONCA, 1996:73.

87.    Živković K, Rumboldt M. Školska djeca u ratu. Istraživanje u južnoj Hrvatskoj. Paediatr Croat 1996;40(supl 1- 6.A.04):70.

88.    Rumboldt M, Pesenti S, Lekšić Z. Hiperlipidemije u potomaka osoba s koronarnom bolešću. Paediatr Croat 1996;40(supl 1- P.2.6):86.

89.    Dvornik-Radica A, Šandrović-Mucalo V, Kuzmić D. Poremećaji duševnog zdravlja u studenata. Paediatr Croat 1996; 40 (supl 1):55.  

90.    Šandrović-Mucalo V, Kuzmić D, Dvornik-Radica A. Adolescent - konzument psihoaktivnih sredstava danas. Paediatr Croat 1996; 40 (supl 1):50-1.

91.    Kuzmić D, Dvornik-Radica A, Šandrović-Mucalo V. Rizični faktori u ranom emocionalnom razvoju i poremećaji psihičkog zdravlja u preadolescenciji. Paediatr Croat 1996; 40 (supl 1):53.

92.    Šandrović-Mucalo V, Kuzmić D, Dvornik-Radica A. Adolescent- konzument psihoaktivnih sredstava danas. Paediatr Croat 1996; 40 (supl 1): 50-1.

93.    Mrduljaš-Đujić N.   O nekim karakteristikama depresije u bolesnica s karcinomom dojke. Magistarski rad. Rijeka: Medicinski fakultet Rijeka, 1996.

1997.

94.    Rumboldt M. Prevencija kardiovaskulnih rizika u mladih. U: Mirić D i sur, ur. Preventivna kardiologija. Split: HKD, 1997:41-6
95.    Rumboldt M, Pesenti S, Rumboldt Z, Lekšić Z. Rani srčani udar u roditelja i kardiovaskulni rizici njihove djece. Liječ Vjesn 1997;119(supl 2):48.

96.      Dvornik-Radica A. Rješavanje problema u studiranju psihoterapijskim pristupom. Prvi hrvatski
            kongres dječje i adolescentne psihijatrije: Dječja i adolescentna psihijatrija između zdravstvene ustanove i škole. Knjiga sažetaka. Zagreb, 1997:19.  


1998.

97.    Glavaški M. Utjecaj različitih doza klortalidona na biokemijske parametre u liječenju arterijske hipertenzije. Magistarski rad. Zagreb: Medicinski fakultet, 1998.

98.    Petric D. Kućno liječenje – bit obiteljske medicine. U: Ebling Z, ur. Zbornik V. simpozij obiteljske medicine. Osijek: HUOM, 1998:55-60.

99.    Petric D. Pravičnost, slobodno plaćanje i dopunsko osiguranje, reklama i profesionalna etika. U: Materljan E, ur. Zbornik Dani PZZ. Labin: DZ Labin, 1998:62-7.

100.    Petric D. Utjecaj postojećih ugovornih odnosa sa HZZO-om na odnos pacijent-liječnik. Ibidem: 52-8.

101.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S, Matoković B. Upućuje li rani srčani udar u roditelja na povišen kardiovaskulni rizik u njihove djece? Liječ Vjesn 1998;120:110-3.

102.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Cardiovascular risk factors in the young. Eur Heart J 1998;19:1410.


1999.

103.    Vrdoljak D, Živković K, Smoje E. Epidemiološke značajke dijabetesa u Splitu i kritički osvrt na organizaciju skrbi za dijabetičare u Splitu. Zbornik radova VI. kongresa obiteljske medicine. Karlovac, 1999:90-105.

104.    Giljanović-Perak J, Smoje E, Belak Z. Obiteljski liječnik i kronične komplikacije šećerne bolesti. Ibidem: 195-207.

105.    Dvornik-Radica A, Zavorović S, Audy-Jurković S, Punda-Polić V, Borzić E, Dominis N, Mandić Z, Ovanin-Rakić A, Zekan LJ, Mratinović-Mikulandra J. Istraživanje mogućih uzročnih čimbenika abnormalnih citoloških nalaza vrata maternice u studentica splitskog Sveučilišta. Gynaecol Perinatol 1999;8:88-93.

106.     Dvornik-Radica A, Kuzmić D, Šandrović-Mucalo V. Rješavanje problema u studiranju psihoterapijskim pristupom. Paediatr Croat 1999;43:197-200.

107.     Dvornik-Radica A, Zavorović S, Audy-Jurković S, Punda-Polić V, Borzić E, Dominis N i sur.
             Istraživanje mogućih uzročnih čimbenika poremećenih citoloških nalaza vrata maternice u studentica splitskog Sveučilišta. Knjiga sažetaka Simpozija o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Dubrovnik, 1999:27.         2000.

108.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Premature parental heart attack is heralding elevated risk in their offsprings. INTER-HEART Steering Committee Meeting. Scientific poster session - abstracts. Athens: INTER-HEART, January 29, 2000.

109.    Rumboldt M, Saraga M. Arterijska hipertenzija u djece. Glasnik HDH 2000;8(3):1-4.

110.    Giljanović-Perak Lj, Dvornik-Radica A, Rumboldt M, Smoje E, Petric D, Pavličević I i sur. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. U: Vuković H, Vučak J, Klarin Lj,  ur. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti: Zbornik radova  VII. kongresa obiteljske medicine. Zadar: HUOM, 2000:9-17.

111.    Mrduljaš-Đujić N, Glavaški M.   Psihološke karakteristike pacijenata oboljelih od psihosomatskih bolesti gastroduodenuma.Ibidem:79-90.

112.    Vrdoljak D. Kronični posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i gastroduodenalna upalna/peptička bolest. Ibidem: 121-8.

113.    Petric D. Zdravstveni sustav u Hrvatskoj: trenutno stanje i mogućnosti razvoja. U: Materljan E, ur. Zbornik Dani PZZ. Labin: DZ Labin, 2000:20-6.

114.    Petric D. Budućnost opće/obiteljske medicine – trenutačno stanje. Ibidem:36-43.

115.    Vrdoljak D. Kompjutorska šaka-prikaz pacijenta.Med Fam Croat .2000;8(1-2):14-6.

116.    Dvornik-Radica A, Zavorović S, Mratinović-Mikulandra J. Koliki su problem spolno   prenesene    infekcije HBV i HCV u studentica splitskog Sveučilišta?  Knjiga sažetaka 2.  Simpozija o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem.  Dubrovnik, 2000:39.

117.    Zavorović S, Dvornik-Radica A, Borzić E. Bakteriološka analiza cervikovaginalnih obrisaka u studentica splitskog Sveučilišta. Gynaecol Perinatol 2000; 9 (supl 2):96.
 
2001.

118.    Petric D. Zašto biti liječnik opće/obiteljske medicine? U: Jakšić Ž. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: HUOM, 2001: 251-5.

119.    Giljanović-Perak J. „Kakav je to polet bio!“, rekla je moja prijateljica Zlata. Ibidem:259-60.

120.    Rumboldt M. Rano otkrivanje i suzbijanje kardiovaskulnih rizika u djece. III. hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, Zagreb, 5.-7.4.2001. Zbornik sažetaka:31.

121.    Božić I, Rumboldt M, Štula I, Giunio L, Kuzmanić A, Polić S, Rumboldt Z. Osobitosti infarkta miokarda u mlađoj dobi. III. hrvatski kongres o aterosklerozi, Šibenik, 13.-16.6.2001. Liječ Vjesn 2001;123(supl 2): 40.

122.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Preuranjeni infarkt miokarda u roditelja navještava povećani rizik u njihovih potomaka. Ibidem: 41.

123.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Pharmacoeconomic aspects of HMG-CoA reductase inhibitors. Period Biol 2001;103(supl 1):60.

124.    Vrdoljak D. Sindrom ponavljanog istegnuća i upotreba kompjutora-"kompjutorska šaka". Zbornik radova VIII. kongresa obiteljske medicine.Opatija, 2001:5-13.

125.    Glavaški M, Mrduljaš-Đujić N. Nesteroidni antireumatici u praksi liječnika obiteljske medicine.
             U: Materljan E, Grgurev Z,  ur. Bolesti lokomotornog sustava u obiteljskoj medicini; Pretilost-bolest današnjice:  Zbornik radova  VIII. kongresa obiteljske medicine. Opatija: HUOM, 2001:69-85.

126.    Vrdoljak D.Kromofobni adenom hipofize-prikaz pacijenta.Med Fam Croat 2001;9:27-9.

127.    Dvornik-Radica A. Poremećaji duševnog zdravlja u studenata nakon učinjenog namjernog pobačaja. III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka, Zagreb, 2001: str?.    

128.    Dvornik-Radica A, Borzić E, Zavorović S. Serološko ispitivanje prevalencije Chlamydia
           trachomatis, CMV i HSV2 u splitskih studentica. 3.  Simpozij o spolno prenosivim
           bolestima s međunarodnim sudjelovanjem.  Knjiga sažetaka. Dubrovnik, 2001:10.  

      
2002.

129.    Rumboldt M. Osvrt na hipertenziju djece i adolescenata. Paediatr Croat 2002;46(supl 1):75-8.

130.    Božić I, Rumboldt M, Carević V, Rumboldt Z. Smoking is the major risk factor of myocardial infarction in the young. Inter-Heart Steering Committee meeting - poster session. Sidney, May 4, 2002. Abstracts: 9.

131.    Tiljak H, Petric D, ur. Zbornik IX. kongresa obiteljske medicine. Dubrovnik: HUOM, 2002.

132.    Mrduljaš-Đujić N, Madžar F.  Podržavajuća uloga liječnika obiteljske medicine u tretmanu pacijenta oboljelog  od kronične psihoze- prikaz slučaja. Ibidem: 57-69.


133.    Rumboldt M, Petric D, Smoje E, Pavličević I, Dvornik-Radica A, Giljanović-Perak J i sur. Temeljna uloga obiteljskog liječnika u suzbijanju kardiovaskulnih rizika. Ibidem: 70-81.

134.    Babić-Bratinčević A, Dabo-Deželjin J, Dvornik-Radica A, Džepina M, Jarić-Klinovski Z, Jureša V, Žirović H. Preventivna zdravstvena zaštita studenata. Ibidem: 145-51.   


135.    Vrdoljak D. Cijepljenje protiv gripe rizičnih skupina pacijenata – zdravstvena i ekonomska dobit za zajednicu. Ibidem: 171-3.

136.    Iveković H, Petric D. Od reklame do suradnje: elektronička infrastruktura Hrvatske udružbe obiteljske medicine. Ibidem: 183-92.

137.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Pharmacoeconomics of the statin drugs. Period Biol 2002;104:107-12.

138.    Rumboldt Z, Rumboldt M. INTER-HEART: globalna prosudba konvencionalnih i novijih čimbenika rizika. Liječ Vjesn 2002;124(supl 3):19-21.

139.    Božić I, Rumboldt M, Carević V, Rumboldt Z. Pušenje je glavni čimbenik rizika srčanog infarkta u mađih osoba. Liječ Vjesn 2002;124(supl 3):42/15/.

140.    Bozic I, Rumboldt M, Stula I, Giunio L, Kuzmanic A, Polic S, Rumboldt Z. Smoking and male gender are the main predictors of myocardial infarction at young age in Southern Croatia. Eur J Heart Fail 2000;2 (Suppl 1):119 [P 139/10218]

141.    Rumboldt Z, Rumboldt M, Božić I. INTER-HEART: globalna prosudba konvencionalnih i novijih čimbenika rizika. Liječ Vjesn 2002;124(supl 3):86/103/.

142.    Katić M, Budak A, Petric D, Mazzi B, Lovasić S, Bakar Ž, Jureša V i sur. Primarna zdravstvena zaštita danas – potreba funkcionalnog povezivanja u zajednici. U: Materljan E, ur. Zbornik, Dani PZZ. Labin: DZ Labin, 2002:22-36.

143.    Šimunović R, Petric D. Dnevni tisak kao osnova vertikalnoga informacijskog sustava u zdravstvu. Ibidem: 171-7.

144.    Vrcić-Keglević M, Petric D, Katić M, Tiljak H, Lovasić S, Mazzi B, Materljan E i sur. Program specijalizacije obiteljske medicine – je li moguće i kako nadoknaditi propušteno? Ibidem: 282-92.

145.    Šimunović R, Katić M, Vinter-Repalust N, Petric D, Kumbrija S. Praćenje propisivanja lijekova – bitna odrednica stručne kontrole propisivanja lijekova u općoj/obiteljskoj medicini. Pharmaca 2002;40:105-18.       

146.    Borzić E, Dvornik-Radica A, Zavorović S. Ispitivanje imunološkog statusa na CMV u zdravih trudnica. Knjiga sažetaka  4. Simpozija o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Dubrovnik, 2002;22.    


2003.

147.    Glavaš D, Rumboldt M, Rumboldt Z. Smoking cessation with nicotine replacement therapy among health workers: randomized double-blind study. Croat Med J 2003;44:219-24.

148.    Vrdoljak D. Vaccination of at risk patients against influenza: a health and economic benefit for the community? Eur J Gen Pract 2003;9:116.

149.    Rumboldt Z, Rumboldt M. ALLHAT pokus je presudio: tijazidi su zakon! Liječ Vjesn 2003;125:41-3.

150.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Premature parental heart attack is heralding elevated risk in their offspring. Coll Antropol 2003;27:221-8.

151.    Rumboldt M. Djeca s poremećajima u razvoju. U Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada, 2003:445-9.

152.    Vinter-Repalust N, Petric D, Katić M, Šimunović R, Jurković Lj, Todorović G. Liječnik obiteljske medicine i oboljerli od dijabetesa tipa II – slijede li pacijenti naše upute o načinu liječenja? U: Materljan E, ur. Zbornik, Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite. Labin: DZ Labin, 2003:194-203.

153.    Šimunović R, Todorović G, Vinter-Repalust N, Petric D, Katić M. Usporedba korištenja zdravstvene zaštite između seoske i gradske ambulante obiteljske medicine. Ibidem:250-60.

154.    Vrcić-Keglević M, Petric D, Katić M i sur. Program specijalizacije obiteljske medicine – je li moguće i kako nadoknaditi propušteno? Ibidem: 282-92.

155.    Petric D, Vinter-Repalust N, Šimunović R. Opća i/ili obiteljska medicina u Hrvatskoj – isto ili različito? Ibidem: 282-90.

156.    Glavaški M. Usporedba učinka originalnog simvastatina s generičkim simvastatinima prisutnim na hrvatskom tržištu. Zbornik IV. hrvatski kongres o aterosklerozi (s međunarodnim sudjelovanjem), Dubrovnik: HLZ, 2003: 37.

157.    Budak A, Petric D, Tiljak H. 10th Anniversary meeting of the Croatian Association of Family Medicine. Med Fam Croat 2003;11:8-12.

158.    Šimunović R, Petric D, Vinter-Repalust N, Kumbrija S. Treatment of acute respiratory infections in a family doctor's outpatient clinic. Med Fam Croat 2003;11:23-8.

159.    Katić M, Petric D. Primary health care reform in Croatia: experiences and challenges. Book of abstracts. 6th International Conference on Health Insurance in Transition – biotechnology and public health, Cavtat 2003. Zagreb: ŠNZ „Andrija Štampar“, 2003:153.

160.    Petric D. Pojašnjenje Sporazuma o unapređenju djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece i modela financiranja za 2004. godinu. Med Fam Croat 2003;11:81-3.

161.    Vrdoljak D, Petric D. How family doctors manage upper respiratory tract infections in adult patients? Med Fam Croat 2003;11:28.

162.    Šimunović R, Vinter-Repalust N, Katić M, Petric D, Kumbrija S. Hypolipemic prescribing costs in general practice. Med Fam Croat 2003;11:58.

163.     Glavaški M, Mrduljaš-Đujić N. Kašalj kao razlog posjeta ordinaciji obiteljskog liječnika. U. Tiljak H, ur. Bolesti respiratornog sustava u obiteljskoj medicini. Alergijska stanja u obiteljskoj medicini: Zbornik radova X. kongresa obiteljske medicine, Zagreb: HUOM, 2003:63.

164.     Vrdoljak D, Petric D. Kako liječimo infekcije gornjih dišnih puteva  naših odraslih pacijenata u obiteljskoj medicini? Ibidem: 71.

165.     Vučak J, Giljanović-Perak J, Vinter-Repalust N, JurkovićLj.Hypertension: do we treat it well? Book of abstracts, WONCA EUROPE 2003., IX Europski kongres obiteljske medicine,Ljubljana 2003: 88.


2004.

166.    Petric D, Rumboldt M, ur. Zbornik radova XI. Kongresa obiteljske medicine. Split: HUOM, 2004.

167.    Rumboldt M. Politerapija i / ili polipragmazija u starijoj životnoj dobi. Ibidem: 7-18.
 
168.    Vrdoljak D, Petric D. Polimedikacija populacije 65+:istina ili zabluda? Ibidem: 45-50.

169.    Dvornik-Radica A. Zbrinjavanje adolescentne krize u ambulanti opće medicine. Ibidem: 81-7.
 
170.    Mrduljaš-Đujić N, Džopalić-Cvjetanović N. Karakteristike depresije u starijih osoba. Ibidem: 285-96.

171.    Smoje E, Živković K, Vrdoljak D, Bačić D. Uzroci anemija u osoba starijih od 65 godina. Ibidem: 410-15.

172.    Katić M, Petric D, Jureša V, Mazzi B, Bakar Ž, Stevanović R i sur. Zašto i kako promijeniti sustav plaćanja službe obiteljske medicine. U: Mazzi B, ur. IV. Kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora. Rovinj: HDOD, 2004:31-43.

173.    Dvornik-Radica A. Prediktivna vrijednost dijagnoze adolescentna kriza u odnosu na konačnu dijagnozu. Doktorska disertacija. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

174.    Dvornik-Radica A. Adolescent׳s crisis with conflict on the skin. Acta Dermatovenerol Croat 2004;12:212.      

2005.

175.    Vrdoljak D, Petric D, Katić M, Dvornik Radica A. Polimedikacija starije populacije: iskustvo obiteljskog liječnika. Pharmaca 2005; 43.17-25.

176.    Vinter-Repalust N, Kulišić V, Petric D, Jurković Lj, Šimunović R. Kako u obiteljskoj medicini liječimo povišeni arterijski tlak u starijih osoba – primjer dviju ambulanata. U: Vuković H, ur. Zbornik radova XII. kongresa obiteljske medicine. Zadar: HUOM, 2005: 51-9.

177.    Rumboldt M, Kuzmanić M, Petric D. Činimo li dovoljno u prevenciji apopleksije? Ibidem:71-8.

178.    Pavličević I, Rumboldt M. Procjena interakcija antihipertenziva i antireumatika. Ibidem: 331-40.

179.    Vinter-Repalust N, Podobnik-Šarkanji S, Šimunović R, Petric D, Jurković Lj. Multipla skleroza, svakodnevnica liječnika obiteljske medicine ili tek rijetki entitet? Ibidem: 91-101.

180.    Dodig-Bravić I, Mrduljaš-Đujić N, Bego-Radanović I. Korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite u dobnoj skupini od 45 do 64 godine u ambulanti opće medicine “Trilj”. Ibidem: 412-23.

181.     Šimac-Rako A, Mrduljaš-Đujić N. Simptomi izgorjelosti na poslu (burnout) kod obiteljskih liječnika. U: Vuković H, ur.Neurološke bolesti i palijativna skrb. Ibidem: 529-48.
 
182.    Rumboldt M. Školska poliklinika Split, danas. U Sirovica S, ur. Učenik s razvojnim teškoćama. Zagreb: Medicinska naklada, 2005:191-6.

183.    Prolić A, Vrdoljak D, Vrcić-Keglević M.Automedikacija antibioticima. Med Fam Croat 2005;13:13-9.

184.    Rumboldt M. An account of school health - family medicine cooperation in Croatia. U: Abstract book: Healthy youth -  investment for future. 13th Congress of European Union for School and University Health and Medicine. Dubrovnik: EUSUMH, 2005:55-6.

185.    Pavličević I, Rumboldt M, Rumboldt Z. Nepoželjne interakcije antihipertenziva i nesteroidnih antireumatika. Liječ Vjesn 2005;127:168-72.

186.    Vrdoljak D, Petric D, Dvornik-Radica A, Katić M. Polimedikacija starije populacije: iskustvo obiteljskog liječnika. Pharmaca 2005;43:17-25.

187.    Rumboldt M. Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži (osam godina poslije). U Materljan E, ur. Zbornik Hrvatskih dana primarne zdravstvene zaštite. Labin, 2005:55-62.

188.    Pavličević I,  Rumboldt M,  Rumboldt Z Nepoželjne interakcije antihipertenziva i nesteroidnih antireumatika. Liječ Vjesn 2005;127:168-71.

2006.

189.    Rumboldt M. Obiteljski liječnik na razmeđi nefrologije i urologije. U Ebling Z, ur. Zbornik XIII. kongresa obiteljske medicine. Osijek: HUOM, 2006:27-31.

190.    Vrdoljak D, Kuzmanić M, Mrduljaš-Đujić N, Smoje E, Petric D. Dizurija – dijagnostički i terapijski izazov. Ibidem: 81-8.

191.    Daus-Šebeđak D, Zelić I, Vučak J, Katić-Milošević I, Vrdoljak D. Kvaliteta života i suočavanje s problemom inkontinentnih žena. Ibidem: 183-92.

192.    Mrduljaš-Đujić N, Kuzmanić M, Vrdoljak D, Rumboldt M, Pleško V. Jesu li seksualni problemi dio naše svakodnevne liječničke prakse? Ibidem: 223-31.

193.    Zakarija-Grković I. Ujecaj ankyloglossia na dojenje. U: Krželj V, ur. Zbornik, Hrvatska proljetna pedijatrijske škola, XXIII. seminar. Split: HPPŠ, 2006: 126-8.

194.    Mrduljas-Dujic N, Kuzmanic M, Vrdoljak D, Rumboldt M, Plesko V. Some characteristics of sexuality in Dalmatia (Croatia). U: Satolli R, ur. Towards medical renaissance - bridging the gap between biology and humanities. WoncaEurope 12th Regional Conference, Florence, August 27-30 2006. Abstract book. Firenze: TAF, 2006:44 (BP.27).

195.    Rumboldt M, Kuzmanic M, Petric D, Mrduljas-Dujic N, Vrdoljak D. Quality of hypertension care in Croatian family practice. Ibidem:129-30 (CP.166).

196.    Rumboldt M, Rumboldt Z, Pesenti S. Association between the metabolic syndrome and parental history of premature cardiovascular disease. Eur Heart J 2006;27:2481-3.

197.    Dragun A, Russo A, Rumboldt M. Socioeconomic stress and drug consumption: unemployment as an adverse health factor in Croatia. Croat Med J 2006;47:685-92.

198.    Dvornik-Radica A, Rudan V, Jureša V, Ivanković D, Rumboldt M , Smoje E, Vrdoljak D, Mrduljaš-Đujić N. Do we need the «adolescent crisis» diagnosis? Coll Antropol 2006;30:489-93.

199.    Bačić D, Mrduljaš-Đujić N. Primjena nesteroidnih antireumatika (NSAR) kod bolesti lokomotornog sustava u ambulanti liječnika obiteljske medicine. Med Fam Croat 2006;14:3-8.


2007.

200.    Bergman-Marković B, Katić M, Blažeković-Milaković S, Petric D. Deset godina nakon „privatizacije“ primarne zdravstvene zaštite. Acta Med Croat 2007;61:1-6.

201.    Šimunović R, Katić M, Todorović G, Vinter-Repalust N, Petric D. Razlike u strukturi rada obiteljskog liječnika na selu i u gradu. Acta Med Croat 2007;61:13-8.

202.    Mrduljaš-Đujić N, Džopalić-Cvjetanović N, Dvornik-Radica A, Vrdoljak D. Karakteristike depresije u starijih osoba. Acta Med Croat 2007;61:33-8.

203.    Mrduljaš-Đujić N, Vrdoljak D, Kuzmanić M, Rumboldt M, Petric D. Stavovi studenata medicine o zvanju obiteljskog liječnika. Acta Med Croat 2007;61:39-44.

204.    Vinter-Repalust N, Jurković L, Katić M, Šimunović R, Petric D. Trajanje bolesti, suradljivost bolesnika i postojanje komplikacija u bolesnika s dijabetesom. Acta Med Croat 2007;61:57-62.

205.    Vranješ Ž, Katić V, Vinter-Repalust N, Jurković L, Tiljak H, Cerovečki-Nekić V i sur. (Petric D je 8. od 9 autora)  Akutne infekcije gornjeg dišnog sustava – što pridonosi dijagnozi, a što odluci o propisivanju antibiotika? Acta Med Croat 2007;61:83-90.

206.    Petric D, Šimunović R, Vinter-Repalust N, Kuzmanić M, Kumbrija S. Privatni ugovorni liječnik: danas i sutra. Acta Med Croat 2007;61:91-4.

207.    Rumboldt M, Petric D, ur. Zbornik radova XIV. Kongresa obiteljske medicine. Dubrovnik: HUOM, 2007:1-243.

208.    Rumboldt M. Metabolički sindrom ili ... Ibidem: 13-19.

209.    Vrdoljak D, Kuzmanić M, Rumboldt M, Petric D, Mrduljaš-Đujić N, Smoje E i sur. Metabolički sindrom u splitskih dijabetičara tipa 2. Ibidem: 27-34.

210.    Vrdoljak D, Pavelin Lj, Tudja K, Bergman-Martković B. Je li supklinička hipotireoza mogući faktor kardiovaskularnog rizika? Ibidem: 63-71.

211.    Zakarija-Grković I. Utjecaj dojenja na metabolički sindrom. U Rumboldt M, Petric D,ur. Zbornik radova XIV. Kongresa obiteljske medicine. Dubrovnik: HUOM, 2007: 44-9.  

212.    Smoje E, Vrdoljak D. Poliglandularni autoimuni sindrom tipa II (PGS, Schmidtov sindrom). Ibidem: 103-5.

213.    Bačić D, Vrdoljak D. Addisonova bolest u malde žene: uzroci i posljedice – prikaz slučaja. Ibidem: 193-6.

214.    Rumboldt M, Vrdoljak D, Kuzmanić M. Hashimotov tireoiditis, mijastenični sindrom i dijabetes u 80-godišnje bolesnice. Ibidem: 197-9.

215.    Černi-Obrdalj E, Rumboldt M. Učestalost i vrste nasilja među školskom djecom Bosne i Hercegovine. Ibidem: 217-222.

216.    Pavličević I, Rumboldt M, Kuzmanić M, Rumboldt Z. Clinical significance of the interaction between antihypertensive and antirheumatic drugs. 4th International Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. Mostar: UKBiH, 2007:128-9.

217.    Carević V, Rumboldt M, Rumboldt Z, u ime INTERHEART istraživača. Koronarni čimbenici rizika u Hrvatskoj i u svijetu: rezultati INTERHEART studije. Acta Med Croat 2007;61:299-306.

218.    Pavličević I, Rumboldt M, Kuzmanić M, Rumboldt Z. Clinical significance of the interaction between antihypertensive and antirheumatic drugs. Period Biol 2007;109 (supl 2):89.

219.    Rumboldt M. Katedra obiteljske medicine. Med Fam Croat 2007;15:119-25.

220.    Vrdoljak D. Planiranje aktivnosti Katedre obiteljske medicine u Splitu. Med Fam Croat 2007;15:125.

221.    Rumboldt M, Petric D, Kuzmanić M. Osvrt na znanstveno-istraživački rad u obiteljskoj medicini: sadašnje stanje. U Materljan E, ur. Zbornik Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite, Labin 2007:326-32.

222.    Rumboldt M. Katedra za obiteljsku medicinu. U Janković S, Boban M, ur. Medicinski fakultet 1997-2007. Split: MF Split, 2007:281-7.

223.    Vrdoljak D, Kuzmanic M, Rumboldt M, Petric D, Mrduljas-Dujic N, Smoje E. Metabolic syndrome in type 2 diabetes patients in Split, Croatia. 13th WONCA Europe Conference. Paris: WONCA Europe, 2007: abstr. #1302.

224.    Vrdoljak D, Kuzmanić M, Kranjčević K, Bergman Marković B. Kvaliteta sekundarne prevencije u koronarnoj bolesti; istraživanje u ordinaciji obiteljskog liječnika. Zbornik radova VII. kongresa HDOD. Rovinj, 2007: 97-110.

225.    Vrdoljak D. Psoriasis vulgaris i iatrogeni dermatitis rosaceiformis steroidica - prikaz slučaja. Med Fam Croat 2007;15:82-6.

226.    Vrdoljak D. Fraktura skafoidne kosti i refleksna simpatička (Sudeckova) distrofija - prikaz slučaja. Med  Fam Croat. 2007;15:87-90.

227.    Bergman-Marković B, Kern J, Katić M, Vrdoljak D, Kranjčević K, Cerovečki-Nekić V i sur. Sekundarna prevencija u obiteljskoj medicini. Knjiga sažetaka radova znanstvenog skupa AMZH: Kardiovaskularno zdravlje. Zagreb, 2007:6.

228.    Pavličević I, Rumboldt M, Kuzmanić M, Rumboldt Z. Clinical  significance of the interaction between antihypertensive and antirheumatic drugs.  5. Hrvatski Kongres farmakologije i 2. Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek 19. – 22. 09. 2007.

229.    Zorčić Lj, Mrduljaš-Đujić N. Život ponovno – prikaz pacijenta s transplantiranom jetrom. Med Fam Croat 2007;15:43-8.

2008.

230.    Vrdoljak D. Što se katkad krije iza proteinurije. Med Fam Croat 2008;16:57-61.

231.    Rumboldt M, Pavličević I, Kuzmanić M, Rumboldt Z. Prevalence of hypertension in school children. J Hypertens 2008;26:610-1.

232.    Vrdoljak D. Razlika percepcije hitnog stanja između bolesnika i liječnika obiteljske medicine. U Tiljak H, ur. Zbornik radova XV. Kongresa obiteljske medicine. Zagreb: HUOM, 2008:7-16.

233.    Černi-Obrdalj E, Curić S, Zalihić A, Pivić G, Klarić Z, Beganlić A, Rumboldt M. Samopouzdanje liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pri rješavanju hitnih stanja. Ibidem :52-8.

234.    Mrduljaš-Đujić N, Kuzmanić M. Hitni pacijent u ordinaciji obiteljskog liječnika na otoku-prikaz slučaja. Ibidem. 181-6.

235.    Zakarija-Grković I. Mastitis-hitno stanje kod dojilja. Ibidem. 117-21.

236.    Kuzmanić M, Vrdoljak D, Rumboldt M, Petric D. Metabolički sindrom u dijabetičara tipa 2. Med Jad 2008;38:13-22.

237.    Zakarija-Grković I. Ruke k sebi! Naučimo mame da budu samostalne. U: Felc Z, Skale C, ur. Zbornik, Međunarodni simpozij Dojenje v sodobni praksi. Laško: DSLDS, 2008: 53-9.

238.    Giljanović-Perak J. Amjodaronom inducirana hipotireoza - prikaz pacijenta. Med Fam Croat 2008;16:53-6.

239.    Vrdoljak D. Što se katkad krije iza proteinurije? Med Fam Croat 2008; 16: 57-61

240.    Jelovina I, Mrduljaš – Đujić N. Liječenje bolesnika oboljelih od shizofrenije, shizotipnog i sumanutog poremećaja atipičnim i klasičnim antipsihoticima i duljina bolovanja. Pharmaca  2008;46: 20-32.

241.    Bergman Marković B, Katić M, Kranjčević K, Vrdoljak D, Ivezić Lalić D, Vučak J. Prehrana – rizični čimbenik za kardiovaskularne bolesti. Kardiovaskularno zdravlje, knjiga sažetaka. Zagreb: AMZH, 2008:25.

242.    Vrdoljak D, Ferlin D, Bergman Marković B. Stavovi obiteljskih liječnika o preventivnom radu. U Mazzi B, ur. Zbornik radova VIII. kongresa Hrvatskog društva  obiteljskih doktora. Rovinj HDOD, 2008: 31-42.

243.    Vrdoljak D, Bergman Marković B, Katić M, Kranjčević K, Bralić Lang V. Započinjemo li pravovremeno inzulinsko liječenje u dijabetičara tipa 2? Ibidem. 107-17

244.    Vrdoljak D, Bergman Marković B, Kranjčević K. Prescribing statins among Croatian family doctors. 14th Regional Conference of the European Socety of General Practice/Family Medicine. Abstract book. Istanbul: ESGP, 2008: str?.

245.    Cerovecki Nekic V, Vrdoljak D, Bergman Marković B, Kern J, Katić M, Kranjčević K i sur. Referring process-a model of primary and secondary health care collaboration. Ibidem: str?.

246.    Bergman Marković B, Vrdoljak D, Vučak J, Kranjčević K, Ivezić-Lalić D. Are there any differences in evaluation of emergent conditions betwwen patients and GPs? Ibidem: str?

247.    Vrdoljak D, Rumboldt M. Quality of life after stroke in Croatian patients. Coll Antropol 2008;32:355-9.

248.    Rumboldt Z, Pavličević I, Rumboldt M, Kuzmanić M. Peculiarities of the interaction between antihypertensive and antirheumatic drugs. J Hypertens 2008;26 (supl 1):S358 (Abstract book, Hypertension Berlin 2008; PS25/THU/04).

249.    Černi Obrdalj E, Rumboldt M. Bullying among school children in postwar Bosnia and Herzegovina: cross-sectional study. Croat Med J 2008;49:528-35.

250.    Pavličević I, Kuzmanić M, Rumboldt M, Rumboldt Z. Interaction between antihypertensive and antirheumatic drugs in primary care: a controlled trial.  Can J Clin Pharmacol 2008;15:e372-82.

251.    Mrduljas Dujic N, Kuzmanic M, Kardum G, Rumboldt M. Physicians' job satisfaction in a transitional country – experience from Croatia. WONCA Europe 2008. Abstract book, WONCA: Istanbul, 2008:136-7 (OP-137).

252.    Mrduljaš Đujić N, Džopalić Cvjetanović N, Dvornik Radica A, Vrdoljak D, Kuzmanić M. Prevalence and symptoms of depression in the elderly. Abstract book of WPA&WONCA Thematic Conference „Depression and other common mental sirders in primary care“. Granada: WPA&WONCA, 2008:174 (P21.REF.1942).

253.    Cerni Obrdalj E, Rumboldt M, Curic S, Klaric Z, Zalihic A, Pivic G, Beganlic A. Solving emergencies in primary care. Are we well educated? Ibidem:230-1 (PP-021).

254.    Marinović Guić M, Rumboldt M. Predictors of initiation and duration of breastfeeding among pregnant women in Split, Croatia. Abstracts of the VELB-ILCA Conference A World Wide View on Breastfeeding.Vienna, 2008. 273-4.


2009.

255.    Pavličević I. Značaj interakcije antihipertenziva i antireumatika u ordinaciji liječnika obiteljske medicine (disertacija). Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.

256.    Rumboldt M. Ulozi (giht) – metabolički poremećaj. U Bergman Marković B, ur. Reumatološke bolesti u obiteljskoj medicini. Zbornik radova I. Simpozija društva nastavnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: DNOOM, 2009:149-58.

257.    Vrdoljak D. Reumatološki status  I. Ibidem:19-36.

258.    Rumboldt M, gost ur. Otočka medicina – uvodne napomene. Med Fam Croat 2009;17:8-9.

259.    Mrduljaš-Đujić N, Šušnjar P, Džopalić-Cvjetanović N. Neke posebnosti otočke obiteljske medicine. Med Fam Croat 2009;17:10-20.

260.    Glavaški M. Kako sam počeo rješavati hipertenziju na mom otoku. Med Fam Croat 2009;17:21-6.

261.    Lizatović D, Rojnica M, Kuzmanić M. Usporedba odrednica depresije na otoku i priobalju. Med Fam Croat 2009;17:27-35.

262.    Ćurčić L. Ultrazvuk dojki u otočkoj ordinaciji obiteljskog liječnika. Med Fam Croat 2009;17:36-41.

263.    Tomić N. Prvo bijaše porod, a zadnje morski pas... Med Fam Croat 2009;17:42-4.

264.    Rojnica M. Otočke reminiscencije. Med Fam Croat 2009;17:45-6.

265.    Rumboldt M, Petric D, ur. XVI. Kongres obiteljske medicine. Split: HUOM, 2009:1-368.

266.    Rumboldt M. Zašto nismo zadovoljni sa suzbijanjem srčanožilnih rizika? Ibidem: 14-23.

267.    Bergman Marković B, Katić M, Blažeković Milaković S, Vrdoljak D, Kranjčević K, Vučak J, Ivezić Lalić D. Novosti u procjeni ukupnog kardiovaskularnog rizika u obiteljskoj medicini. Ibidem: 34-48.

268.    Pavličević I, Glavaški M. Koliko nas slušaju naši pacijenti? Ibidem: 49-54.

269.    Černi Obrdalj E, Zalihić A, Curić S, Pivić G, Klarić Z, Janjić B, Rumboldt M. Srčani sindrom X u pacijentice s velikim depresivnim poremećajem. Ibidem: 73-7.

270.    Zalihić A, Pivić G, Černi Obrdalj E, Curić S, Klarić Z, Rumboldt M. Pogoršava li se kvaliteta života nakon moždanog udara ovisno o proteklom vremenu? Ibidem: 78-86.

271.    Vrdoljak D, Bergman Marković B, Kranjčević K. Hiperuricemija u populacije 65+ u skrbi obiteljskog liječnika. Ibidem: 95-102.

272.    Dvornik-Radica A. Rješavanje problema mentalnog zdravlja u obiteljskoj medicini. Ibidem: 131-3.

273.    Kuzmanić M, Petric D, Rumboldt M, Janjić N. Pojavnost depresije u ordinaciji LOM-e u korelaciji s kroničnim somatskim morbiditetom. Ibidem: 162-71.

274.    Zakarija-Grković I. Poslijeporođajna depresija i dojenje. Ibidem: 177-85.

275.    Vraničić Z, Kuzmanić M, Dvornik-Radica A. Psihosomatske bolesti u ordinaciji obiteljske medicine. Ibidem: 186-95.

276.    Bergman Marković B, Vrdoljak D, Katić M, Vrca Botica M, Kranjčević K, Bralić Lang V. Zbrinjavanje šećerne bolesti tipa 2 kao model preventivnog programa. Ibidem: 228-39.

277.    Giljanović Perak J. Litij u terapiji bipolarnog sindroma – poznajemo li ga dovoljno? Prikaz pacijenta. Ibidem: 277-83.

278.    Rumboldt M, Petric D. Naputak o pripremi rukopisa. Ibidem: 362-4.

279.    Zakarija-Grković I,  Rumboldt M. Promicanje zdravlja = promicanje dojenja. U Lakner B, ur. Hrvatski simpozij primarne zdravstvene zaštite, M.Lošinj 2009. Rijeka: DZPGŽ, 2009:221-5.

280.    Cerovečki Nekić V, Vrdoljak D, Bergman Marković B i sur.  Upućivanje iz ordinacije obiteljskog liječnika - procjena doprinosa. Acta Med Croat 2009; 63:123-202?.

281.    Bergman Marković B, Ivezić Lalić D, Kranjčević K, Vrdoljak D, Vučak J. Cardiovascular risk and intervention study in Croatian family medicine. Eur J Gen Pract 2009;15:40-1.

282.    Vrdoljak D, Ferlin D ,Bergman Marković B, Marin A. Anemije u starijih osoba u skrbi obiteljskog liječnika. U Mazzi B, ur. Zbornik radova IX. kongresa Hrvatskog društva obiteljskih doktora. Rovinj: HDOD, 2009: 43-50.

283.    Ferlin D, Vrdoljak D, Bergman Marković B. Pogled na položaj liječnika obiteljske medicine u sustavu zdravstva Republike Hrvatske. Ibidem: 195-204.

284.    Bergman Marković B, Vrdoljak D, Kranjčević K. Proaktivni pristup zbrinjavanju bolesnika s kroničnim bolestima bubrega: uloga liječnika obiteljske medicine. Acta Med Croat 2009;63:69-73.

285.    Vrdoljak D, Bergman Marković B, Kranjčević K. Statin prescription by Croatian family doctors-lack of systematic proactive approach to cardiovascular disease prevention. Coll Antropol 2009; 33:1369-74.

286.    Bergman Marković B, Vrdoljak D, Kranjčević K i sur. Tjelesna aktivnost-intervencija u obiteljskoj medicini. Kardiovaskularno zdravlje. Knjiga sažetaka. Zagreb: AMZH, 2009:21.

287.    Bergman Marković B, Vrdoljak D, Kranjčević K, Vučak J, Ivezić Lalić D, Katić M, Blažeković Milaković S. Arterijska hipertenzija u odrasloj populaciji u skrbi liječnika obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj - CRISIC-fm study. Zbornik radova petog  srednjeeuropskog kongresa o hipertenziji.  Zagreb: HDH, 2009:30.
288.    Rumboldt M. 1. Antropometrija. U Rumboldt Z. Praktikum interne medicine. 2. izd. Split: Sveučilište u Splitu, 2009:1-7.
289.    Rumboldt M. 2. Mjerenje tjelesne temperature. Ibidem:8-11.

2010.

290.    Černi Obrdalj E, Čavarović Gabor B, Pivić G, Zalihić A, Batić Mujanović O, Rumboldt M. Association between psychosomatic and traumatic symptoms in early adolescence. Psychiatr Danub. 2010;22:301-3.
291.    Rumboldt M. Još nešto o otocima – otočka medicina 2. Med Fam Croat 2010;18:4-5.
292.    Rumboldt M, Petric D, ur. Zbornik XVII. kongres obiteljske medicine. Zadar: HUOM, 2010.
293.    Rumboldt M. Liječnik kao lijek. Ibidem:7-15.
294.    Zakarija-Grković I. Upala pluća i dojenje. Ibidem:181-6.
295.    Giljanović-Perak J. Strano tijelo u bronhu: kako ga prepoznati? Prikaz slučaja. Ibidem:187-91.
296.    Kuzmanić M, Janjić N, Buljan N, Razum Ž, Bošnjak I, Šarić A. Standardizirani upitnik za kontrolu astme – pomaže li u radu LOM? Ibidem:192-8.
297.    Rumboldt M, Petric D. Stručni i znanstveni članci u obiteljskoj medicini: koliko možemo? Ibidem:279-83.
298.    Rumboldt M, Petric D. Naputak o pripremi rukopisa. Ibidem:284-7.
299.    Zamorano J, Erdine S, Lopez AP i sur. (Vrdoljak D. 24. autor). CRUCIAL investigators. Design and rationale of a real-life study to compare treatment strategies for cardiovascular risk factors: the CRUCIAL study. Postgrad Med 2010;122:7-15.
300.    Bergman Marković B, Katić M, Vrdoljak D, Kranjčević K, Vučak J, Ivezić Lalić D. Diet as cardiovascular risk factor in family practice. Acta Med Croat 2010;64:115-22.
301.    Bergman Marković B, Kranjčević K, Vrdoljak D, Ivezić Lalić D, Vučak J, Jelaković B. Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini. Medix 2010;87:162-70.
302.    Segvic O, Vuckovic A, Lozancic T, Caran M i sur. The effect of in-patient breastfeeding counseling on exclusive breastfeeding rates. 16th WONCA Europe Conference. Malaga, October 2010.
303.    Kuzmanić M, Janjić M, Petric D, Rumboldt M, Bošnjak I. ACTs confirm that patients with asthma can judge their status more accurately than doctors. 16th WONCA Europe Conference. Malaga, October 2010.
304.    Rumboldt M. Srčanožilni rizici u djece i adolescenata. Pediatr Croat 2010;54(supl I):73-8.
305.    Černi Obrdalj E, Rumboldt M, Beganlić A, Šilić N. Vrste nasilja i osjećaj sigurnosti u školama Bosne i Hercegovine. Društv Istr 2010;107:561-75.
306.    Mrduljaš-Đujić N, Kuzmanić M, Kardum G, Rumboldt M. Job satisfaction among medical doctors in one of the countries in transition: experience from Croatia. Coll Antropol 2010;34:813-8.
307.    Carević V, Kuzmanić M, Rumboldt M, Rumboldt Z. Predictive impact of coronary risk factors in Southern Croatia: a case-control study. Coll Antropol 2010;34:1363-8.
308.    Zakarija-Grkovic I, Burmaz T. Effectiveness of the UNICEF/WHO 20-hour Course in Improving Health Professionals' Knowledge, Practices, and Attitudes to Breastfeeding: Before/After Study of 5 Maternity Facilities in Croatia. Croat Med J. 2010;51:396-405.
309.    Zakarija-Grković I. Dojenje. U Stanojević M, ur. Priručnik za predavače na trudničkim tečajevima. Zagreb: MZSS-UNICEF, 2010;71-9.
310.    Stanojević M, Zakarija-Grković I. Dojenje uz uporabu sredstava ovisnosti i lijekova. Ibidem: 80-4.

2011.

311.    Rumboldt M, Kuzmanić M, Petric D, Rumboldt Z. Unsatisfactory cardiovascular risk control – opportunities for family medicine. Zdrav Var 2011;50:75-81.
312.    Pavličević I, Glavaški M, Rumboldt M, Rumboldt Z. Prohypertensive effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs are mostly due to vasoconstriction. Coll Antropol 2011; 35(3):817-22.
313.    Mrduljaš-Đujić N. Samozbrinjavanje i samokontrola. Zbornik drugog kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine.Zagreb: DNOOM, 2011:139-45.
314.    Tudorić-Gemo D, Mrduljaš-Đujić N. Nesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj medicini. Medix 2011; 94/95:216-20.
315.    Pavličević I, Kuzmanić M, Rumboldt M, Rumboldt Z. Prednosti paracetamola u liječenju osoba s hipertonijom i artrozom. Acta Med Croat 2011;65:55-62.
316.    Perić I, Mijaljica G, Miše K, Gudelj I, Pavličević I. Case report: Tussive syncope. Medica Jadertina 2011;41(1-2):83-5.
317.    Pavličević I, Perić I, Glavaški M. Ispitivanje komorbiditeta u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti. Acta Med Croat 2011;65:25-30.
318.    Zalihić A, Mabić M, Rumboldt M, Zalihić D. Rizici koji utječu na kvalitetu življenja nakon infarkta miokarda. U Gmajnić R, ur. Zbornik XVIII. Kongresa obiteljske medicine, Osijek 19.-21. svibnja 2011. Osijek: HUOM, 2011:20-1.
319.     Černi Obrdalj E, Rumboldt M, Batić-Mujanović O. Obiteljsko nasilje u djetinjstvu – simptomi anksioznosti i depresije u adolescenciji. Ibidem: 128-35.
320.     Rumboldt M, Petric D. Rizici zdravlja i defenzivna medicina. Ibidem: 211-7.
321.    Zalihić A, Mabić M, Rumboldt M, Zalihić D. Rizici koji utječu na kvalitetu življenja nakon infarkta miokarda. Med Fam Croat 2011;19:18-23.
322.    Vrdoljak D, Rumboldt M, Rumboldt Z. Quality of life after stroke in Croatia. PURE and INTERSTROKE Global Investigators Meeting. Scientific Poster Session, June 24, 2011. Toronto: PHRI, 2011:13.
323.    Vrdoljak D. New kind of prevention-quartery prevention. Liječn Vjesn 2011; 133:73.
324.    Vrdoljak D, Bergman Marković B.Urolitijaza u ordinaciji obiteljskog liječnika. Medix 2011; 91:231-3.
325.    Pavličević I, Kuzmanić M, Rumboldt M, Rumboldt Z. Prednosti paracetamola u  liječenju osoba s hipertonijom i artrozom. Acta Med Croat 2011;65:55-62.
326.    Vrdoljak D. Patofiziologija šećerne bolesti. Zbornik radova drugog kongresa DNOOM, Zagreb, 2011:51-6.
327.    Bergman Marković B, Vrdoljak D, Kranjčević K i sur. Continental-Mediterranean and rural-urban differences in cardiovascular risk factors in Croatian population. Croat Med J 2011;52:566-75.
328.    Rumboldt M, Petric D, ur. Obiteljska medicina – odabrana poglavlja. Priručnik za   studente. Split: Redak, 2011; 1-350.
329.    Petric D. Opća/obiteljska medicina kao medicinska disciplina. U Rumboldt M, Petric D, ur. Obiteljska medicina. Odabrana poglavlja. Split: Redak, 2011:21-6.
330.    Rumboldt M, Rušinović-Sunara Đ. Natuknice iz liječničke deontologije. Prava pacijenata. Ibidem: 27-36.
331.    Rumboldt , Pivić G. Komunikacija i komunikacijske vještine. Ibidem: 37-44.
332.    Rumboldt M. Donošenje odluka. Ibidem: 45-50.
333.    Dvornik-Radica A. Zaštita mentalnog zdravlja. ibidem. Ibidem: 51-6.
334.    Rumboldt M, Petric D. Zdravstveni rizici defenzivne medicine. Ibidem: 57-63.
335.    Glavaški M, Vrdoljak D. Kvaliteta i kvantiteta života. Ibidem: 65-70.
336.    Rumboldt M. Znanstveno-istraživački rad u Obiteljskoj medicini. Ibidem: 71-77.
337.    Rumboldt M. Gojaznost – Metabolički sindrom. Ibidem: 89-96.
338.    Pavličević I. Kardiovaskulni rizici. Ibidem: 97-101.
339.    Mrduljaš-Đujić N. Ambulantni bolesnik s glavoboljom. Ibidem: 103-9.
340.    Vrdoljak D. Vrtoglavica. Ibidem: 111-4.
341.    Rumboldt M. Poremećaji spavanja. Ibidem: 115-9.
342.    Rojnica M, Rumboldt M. Febrilni bolesnik u ordinaciji LOM-a. Ibidem: 121-6.
343.    Glavaški M, Mrduljaš-Đujić N. Pristup probavnim tegobama u praksi. Bol u trbuhu. Ibidem: 127-32.
344.    Glavaški M. Gastrointestinalno krvarenje. Ibidem: 133-6.
345.    Glavaški M. Sindrom bolnih leđa. Ibidem: 137-41.
346.    Petric D. Seksualne disfunkcije. Ibidem: 141-7.
347.    Rumboldt M. Polimorbiditet. Ibidem: 149-53.
348.    Škare B, Rumboldt M. Nasilje u obitelji. Ibidem: 155-60.
349.    Pavličević I. Interakcije i nuspojave lijekova. Ibidem: 175-9.
350.    Rojnica M, Rumboldt M. Akutne dišne infekcije. Ibidem: 183-8.
351.    Tomičić M. Kronične bolesti dišnog sustava. Ibidem: 189-96.
352.    Rumboldt M. Zdravstvena zaštita djece. Ibidem: 197-203.
353.    Zakarija-Grković I. Uloga dojenja u zdravstvenoj zaštiti djece. Ibidem: 205-9.
354.    Mrduljaš-Đujić N. Zdravstvena zaštita žena i trudnica- uloga LOM-a. Ibidem: 211-7.
355.    Vrdoljak D. Zdravstvena zaštita starijih osoba. Ibidem: 227-32.
356.    Petric D, Glavaški M. Terminalni bolenik u skrbi LOM-a. Ibidem: 233-40.
357.    Giljanović-Perak J. Hitna stanja u obiteljskoj medicini. Ibidem: 241-54.
358.    Pavličević I. Arterijska hipertenzija – novootkriveni hipertoničar. Ibidem: 255-9.
359.    Zakarija-Grković I, Tomičić M. Bolesnik s dijabetesom. Ibidem: 261-9.
360.    Mrduljaš-Đujić N. Reumatološki bolesnik. Ibidem: 271-7
361.    Rumboldt M. Hiperuricemija = Giht. Ibidem: 279-84.
362.    Giljanović-Perak J. Bolesti urinarnog sustava. Ibidem: 285-94.
363.    Vrdoljak D. Bolesti štitnjače. Ibidem: 295-300.
364.    Glavaški M. Vodeće probavne bolesti u praksi. Ibidem: 301-9.
365.    Petric D. Ovisnik u ordinaciji LOM-a. Ibidem: 311-5.
366.    Mrduljaš-Đujić N, Dvornik- Radica A. Bolesnik s depresivnim poremećajem. Ibidem: 317-25.
367.    Tomičić M, Dvornik-Radica A. Psihosomatski poremećaji u ordinaciji. Ibidem: 327-31.
368.    Giljanović-Perak J. Podsjetnik na znanja i vještine u hitnim stanjima. Ibidem: 333-7.
369.    Rumboldt Z, Rumboldt M. Kratki tečaj latinskoga jezika za medicinare. Ibidem: 339-46.2012.
370.    Bralić I, Zakarija-Grković I, Haničar B, Kuvačić S, Čatipović M. Dojenje na dar. U Bralić I i sur. Kako zdravo odrastati. Priručnik za roditelje. Zagreb: Medicinska naklada, 2012: 158-71.
371.    Bralić I, Zakarija-Grković I, Haničar B, Kuvačić S. Što kad nema dovoljno majčina mlijeka?  Ibidem: 172-5.
372.    

print
print
facebook
Globaldizajn d.o.o.