Nastava

Korisničko imex
Šifra
Prijava >
STUDIJ MEDICINA
RASPOREDA PREDAVANJA ZA PREDMET OTORINOLARINGOLOGIJA
Šk. godina 2012/13.
 
Predavanja:
 
4.02. 13. prof. dr.sc. Goran Račić: Otologija I : osnovni anatomsko – fiziološki podatci, bolesti vanjskog i srednjeg uha (str. 11-21; 24-48; 51-53)
 
5.02. 13. prof. dr.sc. Goran Račić: Otologija II: bolesti unutarnjeg uha, tumori,ozljede i strana tijela uha (str. 22-23; 48-51; 53-60)
 
6.02.13. prof. dr.sc. Goran Račić: Audiologija i vestibulologija: (str. 65 – 97)
 
7.02.13. prof. dr.sc. Goran Račić: Rinologija I: osnovni anatomsko-fiziološki podatci, metode dijagnostike, ozljede nosa i epistaksa (str. 105-134; 158-161)
 
8.02.13. prof. dr.sc. Goran Račić:Rinologija II: upale nosa i PN sinusa, tumori nosa i PN sinusa (str. 134 – 158)
 
11.02.13. prof. dr.sc. Željka Roje:Orofaringologija I: osnovni anatomsko-fiziološki podatci, upale, tonzilarni problem(str. 165-171, 175-185)
 
12.02.13. prof. dr.sc. Željka Roje:Orofaringologija II: ozljede ždrijela, tumori ždrijela, bolesti žlijezda slinovnica(str. 173-175, 185-192; 196-208)
 
13.02.13. doc.dr.sc.Draško Cikojević: Laringologija: osnovni anatomsko-fiziološki podatci, pretrage, ozljede, upale i tumori grkljana (str. 251-275)
  
14.02.13. prof.dr.sc. Željka Roje:Fonijatrija: fiziologija glasa, razvoj i smetnje glasa i govora (str. 277-279; 283-292)
 
15.02.13. doc.dr.sc.Draško Cikojević: Ezofagologija i traheobronhologija: osnovni anatomsko-fiziološki podatci, pretrage, ozljede, upale i tumori jednjaka i dušnika, strana tijela, traheotomija, konikotomija, intubacija  (str. 303- 320)
 
16.02.13. Tečaj trajne edukacije 3 sata
  
18.02.13. prof.dr.sc. Goran Račić:Poremećaji disanja tijekom spavanja: vrste poremećaja, dijagnostika i metode liječenja (str.193 – 195) pola sata
                 prof.dr.sc. Željka Roje: Plastično-rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata (str. 230-232) pola sata
 
 19.02. 13. prof.dr.sc. Željka Roje: Bolesti štitnjače i vrata: osnovni anatomsko-fiziološki podatci, pretrage, prirođene malformacije vrata, upale i tumori (str. 213 – 228), klinička stanja i tumori štitnjače, bolesti doštitnih žlijezda (str. 232 – 246)
 
 
Seminari:
 
4.02.13. Otologija I: opstrukcija zvukovoda, otitis media
 
5.02.13.Otolgija II: otalgia, otoskopija kolesteatoma I
 
6.02.13.Audiologija: pozicijski vertigo, iznenadni gubitak sluha, tinitus
 
7.02.13.Rinologija I: nosna trauma, epistaksa
 
8.02.13.Rinologija II: rinosinusitis, alergijski rinitis
 
11.02.12.Orofaringologija I: faringitis, grlobolja – smjernice
 
12.02.13.Orofaringologija II: bolesti slinovnica, lezije u usnoj šupljini
 
13.02.13.Laringologija: kronični kašalj, pedijatrijski stridor
 
14.02.13. Fonijatrija: promuklost, promuklost i tumori grkljana
 
15.02.13.Ezofagologija i traheobronhologija: disfagija, reflux
 
18.02.13.Poremećaji disanja tijekom spavanja: medicina spavanja i liječnik opće prakse
 
19.02.13.Bolesti vrata i štitnjače: oteklina vrata u odrasloj dobi i u djece, čvor u štitnjači
 
 
ISPIT: 21.2.13.


print
print
facebook
Globaldizajn d.o.o.