Stručni studiji

Korisničko imex
Šifra
Prijava >
STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA



Zbog smanjenog interesa Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu za ak.god. 2010/11. neće upisivati studente na ovaj studij.


TRAJANJE STUDIJA

Tri godine ( šest semestara )

180 ECTS bodova

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA
Stručni prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije
(baccalaureus odnosno baccalaurea) osigurava usluge u privatnom i javnom sektoru, bolnicama, centrima za onkologiju i radioterapiju te je osposobljen za samostalno vođenje ili rad u timu s radiologom, onkologom te specijalistom nuklearne medicine u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji, radioterapiji i onkologiji te u nuklearnoj medicini.

 

Plan nastave na stručnom studiju
 

I. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

MFR101

ANATOMIJA

15+15+15

4,5

MFR102

FIZIKA

30+7+8

2,5

MFR103

FIZIKA ZRAČENJA I ELEKTRONIKA

25+7+8

2

MFR104

FIZIOLOGIJA

45+0+6

3

MFR105

PATOFIZIOLOGIJA

30+6+4

3

MFR106

PATOLOGIJA

40+10+0

3

MFR107

RADIOLOŠKA OPREMA

25+7+25

3

MFR108

INFORMATIKA

15+0+30

4

MFR109

UVOD U RADIOLOGIJU

45+0+0

1,5

MFR110

RADIOBIOLOGIJA I ZAŠTITA OD ZRAČENJA

25+0+10

2

MFRI11

ZDRAVSTVENA STATISTIKA

15+15+15

1,5

UKUPNO:

310+77+121

30

* P+S+V

II. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

MFR101

ANATOMIJA

15+15+15

5

MFR211

RADIOLOŠKA ANATOMIJA I PATOLOGIJA

30+15+30

5

MFR212

FILM I OBRADA

30+15+0

2

MFR102

FIZIKA

30+8+7

3

MFR213

RADIOLOŠKA PROPEDEUTIKA

15+0+15

1,5

MFR103

FIZIKA ZRAČENJA I ELEKTRONIKA

20+8+7

2

MFR107

RADIOLOŠKA OPREMA

20+8+20

3

MFR214

RADIOLOŠKI RJEČNIK I NORME

30+0+0

1

MFR110

RADIOBIOLOGIJA I ZAŠTITA OD ZRAČENJA

20+0+10

3

MFRI22

RADIOTERAPIJSKI UREĐAJI

15+0+20

2,5

MFR215

STRUČNA PRAKSA I.

0+0+90

2

UKUPNO

225+69+214

30

* P+S+V

         

 

III. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

MFR316

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

15+0+15

2,5

MFR317

RADIOGRAFIJA SKELETA

30+15+50

6,5

MFR318

OSNOVE MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE S PARAZITOLOGIJOM

15+0+15

3

MFR319

TEORIJA SLIKOVNOG PRIKAZA

30+10+15

3,5

MFR320

INTERNA MEDICINA

30+0+15

3

MFR321

KONVENCIONALNE RADIOLOŠKE METODE

25+5+40

4,5

MFR322

KONTRASTNA SREDSTVA

15+0+0

1,5

MFR323

ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGOIJA I INTEZIVNO LIJEČENJE

20+0+20

2

MFRI33

MULTIPLANARNI PRIKAZ

0+30+0

2

MFRI34

STRANI JEZIK

0+0+30

1,5

 

TJELESNA KULTURA

0+0+15

 

UKUPNO:

180+60+215

30

* P+S+V

IV. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

MFR317

RADIOGRAFIJA SKELETA

30+15+55

6,5

MFR319

TEORIJA SLIKOVNOG PRIKAZA

30+5+30

3,5

MFR424

KIRURGIJA

30+0+15

3

MFR321

KONVENCIONALNE RADIOLOŠKE METODE

25+5+35

3,5

MFR425

RAČUNALA U RADIOLOGIJI

30+0+30

5

MFR426

ZDRAVSTVENA NJEGA

15+0+15

1

MFR427

FARMAKOLOGIJA

30+0+0

2,5

MFR428

ZDRAVSTVENO PRAVO I ETIKA

15+15+0

1

 

TJELESNA KULTURA

0+0+15

 

MFR429

STRUČNA PRAKSA II.

0+0+120

4

UKUPNO

205+40+315

30

* P+S+V

         

 

V. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

MFR530

NUKLEARNA MEDICINA

30+15+45

6

MFR531

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

30+15+45

6

MFR532

NOVE TEHNOLOGIJE I RAČUNALA

30+0+15

2,5

MFR533

KOMPJUTERIZIRANE RADIOLOŠKE METODE

40+5+60

5,5

MFR534

INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA

15+0+15

2

MFR535

MANAGMENT U RADIOLOGIJI

30+0+0

2

MFR536

PRIMJENA RADIOLOŠKIH METODA U POSEBNIH SKUPINA BOLESNIKA

25+5+0

3

MFRI55

PLANIRANJE U RADIOTERAPIJI

0+0+15

1,5

MFRI56

ZNANSTVENI RAD I ISTRAŽIVANJE

30+0+0

1,5

 

TJELESNA KULTURA

0+0+15

 

UKUPNO:

230+55+195

30

* P+S+V

VI. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

MFR530

NUKLEARNA MEDICINA

30+15+45

5,5

MFR531

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

30+15+45

5,5

MFR532

NOVE TEHNOLOGIJE I RAČUNALA

30+0+15

2,5

MFR533

KOMPJUTERIZIRANE RADIOLOŠKE METODE

35+10+60

5

MFR637

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

10+5+30

2,5

MFR638

KONTROLA UREĐAJA I PROCESA

30+0+15

2

MFRI67

KONTROLA KVALITETE NUKLERNO – MEDICINSKE OPREME

15+0+15

1,5

MFRI34

STRANI JEZIK

0+0+15

1,5

 

TJELESNA KULTURA

0+0+15

 

MFR639

STRUČNA PRAKSA III.

0+0+90

4

UKUPNO

180+45+345

30

* P+S+V

         



print
print
facebook
Globaldizajn d.o.o.