Kliničke vještine I

 Kliničke vještine I

Voditelj predmeta

Prof. dr. sc. Vladimir J. Šimunović, dr. med.
Specijalist opće kirurgije i neurokirurgije


Predmet „Kliničke vještine I“ sadrži šest modula
 
  1. Postupci u hitnim stanjima (simulatori, laboratorij kliničkih vještina)
  2. Postupci u hitnim stanjima (interaktivni računalni programi, virtualna stvarnost)
  3. Prostor, oprema i transport bolesnika
  4. Higijenske i preventivne mjere
  5. Temeljna načela skrbi za bolesnike
  6. Lijekovi i otopine
Slijedeći odgovarajuće poveznice (linkove) naći ćete informacije o:

A. Ciljevima podučavanja, s opisom kompetencija koje će student imati nakon ovladavanja sadržajem
B. Sardžaju modula
C. Organizaciji nastave s izvedbenim rasporedom
D. Materijalima za učenje (udžbenici, skripta, predavanja, audio-vizualni materijali, računalni programi)
E. Ispitima
F. Adrese za komunikaciju s nastavnicima

Ispiši stranicu