Financijsko računovodstvena služba

SWIFT: SOGEHR22
IBAN: HR8523300031100071293
OIB:   02879747067
Matični broj:  01315366

Asija Petrašić, dipl. oecc. - voditeljica službe
tel: 021 557 925
e-mail: asija.petrasic@mefst.hr

Nera Kukoč
tel: 021 557 926
e-mail: nera.kukoc@mefst.hr

Vedrana Tomić
tel: 021 557 893
e-mail: vedrana.tomic@mefst.hr

Sonja Badovinac, dipl.oecc.
tel: 021 557 894
e-mail: sonja.badovinac@mefst.hrDokumenti / obrasci
Procedure
Financijsko izvješće za 2016. Financijsko izvješće za 2015.   Financijsko izvješće za 2014. Ispiši stranicu