Bibliografije

Bibliografija radova Medicinskoga fakulteta u Splitu
(prema podatcima unesenim u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI))

Biomedicina Croatica

Hrvatska znanstvena bibliografija

Hrvatske tekuće bibliografije
NIZ A - Knjige


Hrvatske tekuće bibliografije
NIZ B - Članci


Hrvatske tekuće bibliografije
NIZ C - Serijske publikacije


Tko je tko u hrvatskoj znanosti
(među podatcima o pojedinim znanstvenicima nalaze se i bibliografije njihovih radova) Ispiši stranicu