Repozitoriji

**********************************

Repozitoriji Medicinskoga fakulteta u Splitu:

Repozitorij disertacija Medicinskoga fakulteta u Splitu

Repozitorij DABAR (diplomski radovi)

**********************************

DART-Europe E-theses Portal je portal s otvorenim pristupom na više od 828 000 doktorskih disertacija sa 619 sveučilišta iz 28 europskih država.

Vrsta baze: Repozitorij
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Izdavač: Association of European Research Libraries

**********************************

OpenThesis je repozitorij koji omogućava otvoren pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama.

Vrsta baze: Repozitorij
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Izdavač: OpenThesis.org Ispiši stranicu