Povjerenstvo za doktorate


Prof. dr. sc. Mladen Boban, predsjednik
Prof. dr. sc. Davor Eterović, potpredsjednik
          
 1.  Prof. dr.sc. Snježana Tomić
 2.  Izv. prof. dr. sc. Damir Roje
 3.  Doc. dr. sc. Zenon Pogorelić
 4.  Izv. prof. dr. sc. Darko Duplančić
 5.  Prof. dr.sc. Eduard Vrdoljak
 6.  Prof. dr.sc. Vjekoslav Krželj
 7.  Prof. dr. sc. Maja Valić
 8.  Prof. dr. sc. Marko Ljubković
 9.  Izv. prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić
 10.  Prof. dr.sc. Mirna Saraga Babić
 11.  Izv. prof. dr. sc. Ozren Polašek
 12.  Izv. prof. dr. sc. Ana Jerončić
 13.  Doc. dr. sc. Darko Kero
 14.  Izv. prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
 15.  Doc. dr. sc. Ljubo Znaor

Administrativna tajnica: Julija Pušić, dipl. iur. 

Prijava teme disertacije

Naputci

Pravilnici

Hodogram postupka stjecanja doktorata znanosti


Sjednice Povjerenstva za doktorate održavat će se posljednje srijede u mjesecu, a dokumenti će se zaprimati zaključno do deset dana prije sjednice.

VAŽNA OBAVIJEST (18. prosinca 2015.):

Kandidatima koji su prijavili Povjerenstvu za doktorate temu doktorskog rada do 30. travnja 2014., odobrava se do 30. lipnja 2016. dovršetak postupka stjecanja doktorata znanosti prema uvjetima Pravilnika koji je vrijedio do 30. travnja 2014.
Izmjena se odnosi na odjeljak 12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE, članak 84.
Nakon navedenog datuma NEĆE se razmatrati zamolbe za ponovnim produžavanjem roka obrane doktorata prema starim uvjetima. Ispiši stranicu