Kadrovi - Dokumenti za evaluaciju

DOKUMENTI ZA EVALUACIJU PRISTUPNIKA
(Dokumenti za članove Povjerenstva)

ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA

 Docent  Prvi izbor [doc]
  Reizbor [doc]
Izvanredni profesor Prvi izbor [doc]
  Reizbor [doc]
Redoviti profesor Prvi izbor [doc]
  Reizbor [doc]

SURADNIČKA ZVANJA
Jedinstveni obrazac za sva zvanja      [doc]


ZNANSTVENA ZVANJA
Jedinstveni obrazac za sva zvanja [doc]


EVALUACIJSKI OBRASCI STRUČNIH POVJERENSTAVA
IZVJEŠĆA ZA FAKULTETSKO VIJEĆE [doc1] [doc2] [doc3]


Ispiši stranicu