Kadrovi - Dokumenti za prijavu

 
ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA
Docent  Prvi izbor [doc]
  Reizbor [doc]
Izvanredni profesor Prvi izbor [doc]
  Reizbor [doc]
Redoviti profesor Prvi izbor [doc]
  Reizbor [doc]

SURADNIČKA ZVANJA
Jedinstveni obrazac za sva zvanja      [doc]


ZNANSTVENA ZVANJA
Jedinstveni obrazac za sva zvanja [doc]


OSTALI OBRASCI
Obrazac za samoevaluaciju [doc]
EU obrazac za životopis [doc]
Uputa za Matično pov.   [doc]


PRIMJERI
Životopis [doc]
   
Sažetak izvješća za izbor u ZN zvanje [doc]
Sažetak izvješća za izbor u znanstveno zvanje [doc]

Ispiši stranicu