Sastav Studenskog zbora  Predstavnici i zamjenici predstavnika studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Akademska godina 2015./2016.

MEDICINA
  PREDSTAVNIK ZAMJENIK PREDSTAVNIKA
1. GODINA  
Hana Ahmetović
hana.ahmetovic96@gmail.com
Renata Runjić
renatarunjic@gmail.com
2. GODINA  
Jelena Kosor
jelena.kosor@mefst.hr
Stipe Kalac
 
3. GODINA  
Roko Škrabić
roko.skrabic@gmail.com
Darija Tudor
daria_tudor@hotmail.com
4. GODINA  
Alen Juginović
bolognaet@yahoo.com
Duje Glavina

 
5. GODINA  
Toni Čeprnja
toni.cheprnja93@gmail.com
Ante Pelivan

 
6. GODINA  
Marin Viđak
marin.vidjak@gmail.com
Daniela Veljačić
daniela.veljacic@gmail.com
 

DENTALNA MEDICINA
  PREDSTAVNIK ZAMJENIK PREDSTAVNIKA
1. GODINA
 

 
2. GODINA Mirna Radović
bozena.soric@hotmail.com
 
Ivna Ćavar
ivna96@yahoo.com
 
3. GODINA  
Dona Krišto
clairedelune1410@gmail.com
 
Silvia Skorić
4. GODINA  
Bruno Tot
btot93@gmail.com
 
Teo Perišić
5. GODINA  
Stipe Mustapić
smustapic18@gmail.com
 
Alen Štrbić
 
6.GODINA  
Ana Žeravica
az91032@mefst.hr
 
Klara Ugrin
klara_st_@hotmail.com
 
 
ENGLISH STUDIES
  PREDSTAVNIK
1. GODINA  
2. GODINA  
Ivana Vrdoljak
ivrdoljak@comcast.net
3. GODINA  
Djordje Tadić
d.tadic94@gmail.com
4. GODINA  
Arnela Ahmić
arnela.ahmic@gmail.com
5. GODINA  
Zrinka Visak
zrinkav@gmx.de
 
 
 
Predsjednica Studentskog zbora
Daniela Veljačić
 
Zamjenica Predsjednika SZ-a
Ana Žeravica
 
Studentski pravobranitelj
Marin Viđak
 
Ispiši stranicu