Farmakologija

Katedra za farmakologiju osnovana je 1997. godine osamostaljenjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od osnutka do rujna 2015. godine kontinuirano je vodi prof. dr. sc. Mladen Boban.

Organizacija rada na Katedri:
  - Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Ivana Mudnić
  - Članovi Katedre:
     prof. dr. sc. Mladen Boban 
     prof. dr. sc. Darko Modun
     Ana Marija Milat, mag. pharm.
     Diana Jurić, mag. pharm.
 
     Antonela Slišković, univer. bacc. med. lab. diagn.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
 - Medicina
 - Dentalna medicina
 - Odjel zdravstvenih studija
 - Farmacija
 - Pharmacology
-----------------------------------------
Nastavnici
Znanost   
Nastavni materijali


  Ispiši stranicu