Ponuđene teme diplomskih radova

Na ovoj stranici naći ćete ponuđene teme diplomskih radova. Popis će se dopunjavati novim temama kako budu pristizale od katedri ili pojedinačnih nastavnika.
Studente upućujemo da se jave nastavniku kod kojega bi željeli raditi diplomski rad. Razmislite o temama i nastojte da one budu originalne i zanimljive.
Ako vam ne odgovara nijedna ponuđena tema, smislite svoju vlastitu temu. Pogledajte zanimljive i neobične teme koje su radili mladi liječnici i studenti i objavili u Božićnom broju časopisa BMJ u 2010. godini. No, i tada treba naći mentora; ako Vam je to teško ili nemoguće, pomoći će Vam Katedra za istraživanja u biomedicini i zdravstvu (ana.marusic@mefst.hr).

Ponuđene teme za akademsku godinu 2011./2012.:

Katedra za anesteziologiju i intenzivno liječenje - prof. dr. sc. Rakić

Katedra za pedijatriju
Zavod za neuroznanost
Zavod za integrativnu fiziologiju
Katedra za oftalmologiju
Katedra za medicinsku humanistiku
Laboratorij za klinicku genetiku KBC i Katedra za medicinsku kemiju i biokemiju
Odjel za transfuzijsku medicinu
Katedra za ginekologiju i obstetriciju
Katedra za kirurgiju
Katedra za infektologiju
Katedra za ORL
Katedra za psihijatriju
 

Ispiši stranicu