Medicina

RASPORED PREDAVANJA, SEMINARA I VJEŽBI ZA 6. SEMESTAR šk. god. 2017./2018. (.pdf)
RASPORED VJEŽBI (.pdf)
SEMINARSKE GRUPE (.pdf)
LOKACIJA VODITELJA VJEŽBOVNIH SKUPINA (.pdf)
REFERENTI SEMINARSKIH TEMA (.pdf)

Katalog znanja i vještina iz predmeta Klinička propedeutika (.pdf)

Uvjeti za polaganje ispita:
Uvjet za pristup ispitu iz Medicinske propedeutike je redovito pohađanje nastave.
Svaki izostanak treba pismeno opravdati uz prilaganje primjerene dokumentacije; u slučaju izostanka gradivo/sadržaj seminara je obavezno kolokvirati, a vježbe nadoknaditi u za to predviđenim terminima. U slučaju 2 neopravdana izostanka s predavanja i seminara te 3 neopravdana izostanka s vježbi, student gubi pravo na potpis.


STUDENT MOŽE PRISTUPITI ISPITU SAMO AKO U INDEKSU IMA DRUGI POTPIS PROČELNIKA KATEDRE, KAO POTVRDU DA JE IZVRŠIO SVE NASTAVNE OBVEZE!
Ispit iz Kliničke propedeutike provodi se u 3 dijela:
1. dio ispita je pismeni (test),  čije pozitivno rješavanje je uvjet pristupanja 2. - praktičnom - dijelu ispita (uključuje uzimanje anamneze i provjeru vještina kliničkog pregleda u neposrednom radu s bolesnikom); pozitivna ocjena 2. dijela ispita omogućuje studentu pristup 3. – završnom – dijelu ispita (usmena provjera znanja).
Test se sastoji od 60 pitanja; za pozitivnu ocjenu potrebno ih je točno riješiti najmanje 40. Postupak ocjenjivanja je:
40-45 pozitivnih odgovora - dovoljan (2)
46-50 pozitivnih odgovora - dobar (3)
51-55 pozitivnih odgovora - vrlo dobar (4)
56-60 pozitivnih odgovora – izvrstan (5)


Konačna ocjena nije obavezno izvedenica prosjeka ocjena ostvarenih na pojedinim dijelovima ispita!

Ispiši stranicu