Medicina

Obiteljska medicina

Raspored nastave OM I turnus AG 2018./2019.

RASPORED PRAKTIČNOG DIJELA NASTAVE OM
1. VJEŽBE U ORDINACIJAMA

GRAD (09.10.-19.10.2018.)
OTOK (09.10.-18.10.2018.)
2. VJEŽBE U KABINETU KLINIČKIH VJEŠTINA
KKV 
3. VJEŽBE U DZ SDŽ I PATRONAŽNOJ SLUŽBI
DZ SDŽ

- Popis literature

- Popis ispitnih pitanja

- Publikacije katedre 

Ispiši stranicu