Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Dentalna medicina - upisi u više godine studija ak. god. 2018./2019.

Dentalna medicina - upisi u više godine studija ak. god. 2018./2019.
Upis u 2. godinu bit će u utorak 25. rujna u 9 h u seminarskoj A1 za studente koji su položili sve ispite s 1. godine  i upisuju cijelu 2. g, a za studente kojima je ostalo nepoloženih ispita upis će biti u ponedjeljak 24. rujna u 9 sati u sem. A1.
 
Upis u 3. godinu bit će u utorak 25. rujna u 10:30 h u seminarskoj A1 za studente koji su položili sve ispite s 2. godine  i upisuju cijelu 3. g, a za studente kojima je ostalo nepoloženih ispita upis ce biti u ponedjeljak 24. rujna u 9 sati u sem. A1.
 
Upis u 4. godinu bit će u utorak 25. rujna u 12 h u seminarskoj A1 za studente koji su položili sve ispite s 3. godine  i upisuju cijelu 4. g, a za studente kojima je ostalo nepoloženih ispita upis ce biti u ponedjeljak  24 rujna u 9:30 sati u sem. A1.
 
Upis u 5. godinu bit će u srijedu 26. rujna u 9 h u seminarskoj A2 za studente koji su položili sve ispite s 4. godine  i upisuju cijelu 5. g, a za studente kojima je ostalo nepoloženih ispita upis ce biti u ponedjeljak  24. rujna u  9:30 sati u sem. A1.
 
Upis u 6. godinu bit će u srijedu 26. rujna u 11 h u seminarskoj A2 za studente koji su položili sve ispite s 5. godine  i upisuju cijelu 6. g, a za studente kojima je ostalo nepoloženih ispita upis ce biti u ponedjeljak 24. rujna u 9:30 sati sem. A1.
 
Troškovi upisa za sve studente iznose 350,00 kuna. Studenti prilažu potvrdu o uplati 350,00 kuna na žiro-račun Medicinskog fakulteta Split, Šoltanska 2, broj HR852330003 – 1100071293 model HR02 poziv na broj 900 s naznakom "Za troškove upisa"

Studenti koji participiraju u troškovima studija određenu prema ne položenim ECTS bodovima ili u maksimalnom iznosu od 10.000,00 kuna – sve sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu Klasa: 003-08/16-05/0024 Ur. broj: 2181-202-03-01-16-0010 od 27. travnja 2016. trebaju uplatiti participaciju u cijelosti u jednoj rati, na žiro-račun Medicinskog fakulteta Split, Šoltanska 2, broj HR852330003 – 1100071293 model HR02 poziv na broj 900 s naznakom "Školarina za ak. god. 2017./2018."

Participacija u troškovima studija se uplaćuje na posebnoj uplatnici. Potvrde o uplatama troškova upisa i participacije u troškovima studija donose se prilikom upisa. Ispiši stranicu