Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Izbori za članove Fakultetskog vijeća 2020. - 2023. - rezultati izbora

Izbori za članove Fakultetskog vijeća 2020. - 2023. - rezultati izbora

12. 10. 2020.

Rezultati izbora (pdf)

Temeljem odredbi članka 8. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća, lzborno povjerenstvo za izbor novih članova Fakultetskog vijeća za razdoblje 2020. - 2023. objavljuje
 

REZULTATE IZBORA
 

I.
Članovi Fakultetskog vijeća u kategoriji redovitih profesora (prvi izbor) su:

- prof. dr. sc. Jasna Marinović Ljubković
- prof. dr. sc. Marko Ljubković,

bez zamjenika/zamjenice.

II.
Za članove Fakultetskog vijeća u kategoriji izvanrednih profesora izabiru se:

- izv. prof. dr. sc. lvana Goić Barišić (8 glasova ZA)
izv. prof. dr. sc. Veljko Rogošić (8 glasova ZA).

lzv. prof. dr. sc. lvana Novak Nakir nije dobila niti jedan glas.

Izborima je, od ukupno 38 zaposlenika u zvanju izvanrednog profesora, pristupilo 10 nastavnika.

III.
Za člana Fakultetskog vijeća iz redova docenata izabire se:

- doc. dr. sc. Jonatan Vuković (18 glasova ZA),

Zamjenica je doc. dr. sc. Dijana Perković (10 glasova ZA).

Izborima je, od ukupno 70 zaposlenika u zvanju docenta, pristupilo 29 nastavnika.

IV.
U kategoriji poslijedoktoranada član Vijeća je dr. sc. lvana Gunjača.

V.
U kategoriji asistenata nije bilo prijavljenih kandidata, pa navedena kategorija nema predstavnika u Fakultetskom vijeću.

lzborno povjerenstvo:

1. lzv. prof. dr. sc. Marijan Šitum
2. lzv. prof. dr. sc. Tina Tičinović
3. Dr. sc. Marino Vilović

07. 10. 2020.

Lista kandidata i datum izbora (pdf)

25. 09. 2020.

ODLUKA O IMENOVANJU IZBORNOG POVJERENSTVA (pdf)

Obrazac za prijedlog kandidata RED PROF (pdf)
Obrazac za prijedlog kandidata IZV PROF (pdf)
Obrazac za prijedlog kandidata DOC (pdf)
Obrazac za prijedlog kandidata POSLIJEDOKTORAND (pdf)
Obrazac za prijedlog kandidata ASISTENT (pdf)

KANDIDATI ZA IZBOR PREDSTAVNIKA U FAKULTETSKO VIJEĆE - POPIS ZAPOSLENIKA PO KATEGORIJAMA (pdf)

Prijedlozi kandidata podnose se na propisanom obrascu u roku od 7 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do petka 2. listopada 2020. do 15 sati na Protokol Fakulteta.

Predlagatelji mogu biti svi suradnici i nastavnici Fakulteta, bez obzira na radni odnos.

Kandidati su samo one osobe koje su u radnom odnosu s Fakultetom i nisu članovi Fakultetskog vijeća po drugoj osnovi.

Ispiši stranicu