Priznavanje predmeta

Studenti koji su završili stručni poslijediplomski studij ili neki drugi poslijediplomski studij mogu zatražiti da im se prizna određeni broj ECTS bodova temeljem položenih ispita. Da bi voditeljstvo predmeta uzelo u obzir ovu mogućnost, studenti u tjednu iza upisa trebaju dostaviti zamolbu za priznavanje predmeta, pri čemu trebaju dostaviti prijepis ocjena sa studija, iz kojih je vidljivo koje predmete su pohađali i položili. O zamolbi najprije odlučuje Vijeće studija TRIBE, a zatim predlaže rješenje Vijeću Doktorske škole. Važno je napomenuti da se na ovakav način mogu priznavati jedino ECTS bodovi izbornih predmeta, bez obzira na to koje predmete je student polagao u ranijem studiju. Odnosno, ako se studentu odobri određeni broj položenih ispita, onda će na studiju TRIBE biti pošteđen ekvivalentnog broja izbornih predmeta koji se inače slušaju na drugoj godini studija. Ispiši stranicu