Vuica Ana

Ana Vuica obranila je doktorat na studiju TRIBE 27. lipnja 2016.


Fotografija: Ana Vuica i mentorica doc. dr. sc. Natalija Filipović

Naslov disertacije: UTJECAJ DOBI I ŠEĆERNE BOLESTI TIPA I NA IZRAŽAJ RECEPTORA ZA VITAMIN D, 1 α-HIDROKSILAZE i 24-HIDROKSILAZE U JETRI DIJABETIČKIH ŠTAKORA

Puni tekst doktorata: (TRIBE repozitorij: pdf)

Mentorica: doc. dr. sc. Natalija Filipović

Znanstveni radovi na kojima se temelji doktorska disertacija:

Vuica A, Vukojević K, Ferhatović Hamzić L, Jerić M, Puljak L, Grković I, Filipović N. Expression pattern of CYP24 in liver during ageing in long-term diabetes.
Acta Histochem. 2016 May 9. pii: S0065-1281(16)30069-1. doi: 10.1016/j.acthis.2016.05.001. [Epub ahead of print] PMID: 27173620 (IF = 1,347)

Vuica A, Ferhatović Hamzić L, Vukojević K, Jerić M, Puljak L, Grković I, Filipović N. Aging and a long-term diabetes mellitus increase expression of 1 α-hydroxylase and vitamin D receptors in the rat liver.
Exp Gerontol. 2015 Dec;72:167-76. doi: 10.1016/j.exger.2015.10.005. Epub 2015 Oct 22. PMID: 26471398  (IF = 3,35)

 

Godina upisa na studij: 2013.

 

Stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu:
prof. dr. sc. Anita Markotić, predsjednica
doc. dr. sc. Renata Pecotić
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac

 

Ispiši stranicu