Dentalna medicina

Postupak i rokovi upisa 2013. (pdf)
Popis prijava za dentalnu medicinu - 6.6.2013. (pdf)

NAPOMENA
Skupina A i B trebaju biti ispred ulaza na Medicinski fakultet Split najkasnije u 7:55 u subotu 8. lipnja 2013. dok skupine C i D trebaju biti ispred ulaza na Medicinski fakultet Split najkasnije u 11:25 u subotu 8. Lipnja 2013.
Pristupnici sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu zbog provjere identiteta. Pristupnici trebaju sa sobom ponijeti i kemijsku olovku.


Rezultat testa psihomotorike (pdf)

Zahtjev za uvid u dokumentaciju provjere psihomotoričkih sposobnosti, predaju se u pisanom obliku 12. lipnja 2013. godine u vremenu od 9 do 13 sati na protokol Tajništva Medicinskog fakulteta Split, Šoltanska 2.

Uvid u dokumentaciju moći će se obaviti od 9 do 13 sati 13. lipnja 2013. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Medicinskog fakulteta Split. U istom periodu mogu se predati na protokol Tajništva Medicinskog fakulteta Split i eventualne žalbe na rezultate.

Konačni rezultati bit će objavljeni na web stranici fakulteta www.mefst.hr i na oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta Split dana i dostavljeni AZZVO - SPU Zagreb radi uvrštavanja u ukupne rezultate državne mature. Ispiši stranicu