Sadržaj provjere testa psihomotorike

Provjera psihomotoričkih sposobnosti za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA za upis u ak. god. 2013./2014.
 
 
Principi provjere
Pristupnici trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu zbog provjere identiteta.
 
Pristupnik se ocjenjuje kroz jedan test prostorne percepcije oblika i veličina i dva testa ručne spretnosti i brzine.
 
Svaki od 3 testa donosi najviše 50 bodova, tj. ukupno 150 bodova.
 
I. Test prostorne percepcije oblika i veličine:
Od pristupnika se traži da između šest ili osam predloženih likova odabere onaj koji nadopunjuje zadanu sliku. Osniva se na dopunjavanju kontinuiranih struktura i povezano je s vizuoperceptivnim sposobnostima, otkrivanju analogije između likova, iznalaženje progresivnih promjena u strukturi, permutaciji likova i na rastavljanje likova na njihove sastavne dijelove.
 
Pristupnici trebaju sa sobom ponijeti za ovaj test kemijsku olovku.
 
II. Test ručne spretnosti i brzine:
Na ploči u učionici objesi se plakat na kojem je slika npr. ključa.
Svaki pristupnik dobije tri bakrene žice promjera 1 mm, od kojih treba prema predlošku oblikovati ključ najbolje što može. Tu je važno da izrađeni ključ bude što sličniji predlošku na slici.
 
III. Test ručne spretnosti i brzine:
Na ploči s 10 x 10 rupica potrebno je s jednom rukom uzeti po dva čavlića i staviti ih redom u svaku rupicu. Mjeri se vrijeme i ovisno o brzini i popunjenosti dobivaju se bodovi.
 
Preporuča se da pristupnice koje imaju duže nokte na dominantnoj ruci, da ih skrate radi lakšeg obavljanja jednog od tri predviđena testa – provjere psihomotoričkih sposobnosti.
 
Ako pristupnice imaju narukvice preporuča se da ih skinu s dominantne ruke jer ih mogu ometati u radu.
 
Trajanje provjere psihomotoričkih sposobnosti
Ukupno trajanje za sva tri testa provjere je 75 minuta. Kako se tri testa odvijaju u različito vrijeme ukupno trajanje provjere je duže.
 
Cjelokupno testiranje provode licencirani psiholozi.
  Ispiši stranicu