Jelena Korać Prlić

Jelena Korać Prlić, doc. dr. sc.      Jelena Korać Prlić je docentica zaposlena  na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu od 2013. godine gdje sudjeluje u znanstvenoj i nastavnoj aktivnosti katedre. Diplomirala je na dva fakulteta, 2007. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer Molekularna biologija, te 2011. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, smjer Medicinska biokemija. Doktorat znanosti stekla je pod mentorstvom prof. dr. Ivana Đikića radeći na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te kao gostujući student na Medicinskom fakultetu, Goethe sveučilišta u Frankfurtu. Godine 2013. obranila je doktorsku disertaciju s temom „Uloga proteina optineurina u autofagiji proteinskih nakupina u neurodegenerativnim bolestima“. Danas radi kao poslijedoktorand na projektu prof. dr. Janoša Terzića s temom ”Uloga upale u razvoju raka mokraćnog mjehura“ (HRZZ).
     Trenutačno istražuje molekularne i stanične mehanizme upale odgovorne za razvoj mokraćnog mjehura. Istraživanje se radi na miševima kojima nedostaje točno određeni gen bitan u procesu upale (tzv. knock-out i conditional knock-out miševi), te se koristi BBN mišji model za rak mokraćnog mjehura. Ispiši stranicu