Mija Marinković

Mija Marinković, mag. biol. mol.     Mija Marinković, magistra molekularne biologije, od siječnja 2015. godine radi kao doktorski student na Uspostavnom istraživačkom projektu doc. dr. sc. Ivane Novak Nakir na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku. Magistrirala je Molekularnu biologiju 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Svoj magistarski rad izradila na Medicinskom fakultetu u Splitu pod naslovom « Uloga dimerizacije mitohondrijskog proteina Nix u aktivaciji mitofagije” pod mentorstvom Ivane Novak Nakir. Trenutačno je studentica doktorskog programa Biologija novotvorina na Medicinskom fakultetu u Splitu.
     Mija proučava mehanizam kojim stanice uklanjaju štetne ili nepotrebne organele, autofagiju, s posebnim naglaskom na mitohondrije. U svome istraživanju nastoji odgonetnuti na koji način su regulirani receptori mitofagije te koji je njihov utjecaj na zdravlje stanica i organizma.  Ispiši stranicu