Medicina spavanja

Centar za medicinu spavanja
Kliničkog bolničkog centra Split i
Medicinskog fakulteta u Splitu


Zavod za neuroznanost MEFST

Voditelj: prof. dr. sc. Zoran Đogaš

Su-osnivač i član Upravnog odbora: prof. dr. sc. Goran Račić

Djelatnici:

• Prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med.
e-mail: zdogas@mefst.hr, tel. 557-905

• Prof. dr. sc. Goran Račić, dr. med.
e-mail: racic@kbsplit.hr

• Prof. dr. sc. Biserka Rešić, dr. med.
e-mail: bresic@kbsplit.hr

• Prof. dr. sc. Maja Valić, dr. med.
e-mail: mvalic@mefst.hr, tel. 557-860

• Doc. dr. sc. Renata Pecotić, dr. med.
e-mail: rpecotic@mefst.hr, tel. 557-857

• Doc. dr. sc. Željka Roje, dr. med.
e-mail: zroje@mefst.hr, tel. 556-415

• Ivana Pavlinac, dr. med.
e-mail: ivana.pavlinac@yahoo.com, tel. 557-862

• Natalija Ivković, str. prvostupnik sestrinstva
e-mail: nivkovic96@gmail.com, tel. 557-940 Ispiši stranicu