Fakultet

Korisničko imex
Šifra
Prijava >
Novosti

Izbori za članove Fakultetskog vijeća 2015.-2017.  - 7.10.2015.
Sukladno odredbama Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća, obavit će se izbori za dio članova Vijeća, odnosno predstavnika prema članku 2. stavku 3. i 4. Postupak započinje predlaganjem kandidata iz određenih kategorija zaposlenika.

Obavijest za brucoše  - 6.10.2015.
Obavijest za studente upisane u 1. godinu studija Medicina i Dentalna medicina ak. god. 2015./2016. koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu.

Tečajevi trajne medicinske izobrazbe  - 5.10.2015.
Objavljen je popis tečajeva trajne medicinske izobrazbe na Medicinskom fakultetu/ KBC-u Split - za listopad/studeni 2015.

Dekanski rok  - 25.9.2015.
U skladu sa preporukom Senata Sveučilišta u Splitu, donesena je Odluka o uvođenju ispitnog terrmina u jesenskom ispitnom roku, tzv. dekanskom roku.

Početak nove akademske godine  - 24.9.2015.
Svečano otvaranje nove akademske godine, uz pozdravnu riječ dekana i prodekana, održat će se u ponedjeljak, 28. rujna 2015. u Amfiteatru Zgrade B, s početkom u 9 sati.

Javno nastupno predavanje  - 21.9.2015.
Izvješćujemo Vas da će dr. sc. Bernarda Lozić u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija, održati javno nastupno predavanje.

5. Hrvatski kongres neuroznanosti  - 11.9.2015.
U razdoblju od 17. do 19. rujna održat će se 5. Hrvatski kongres neuroznanosti (5th Croatian Neuroscience Congress) u Velikom Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu (nova zgrada B). Kongres i simpozij su bodovani prema pravilniku HLK.

Javno nastupno predavanje  - 10.9.2015.
Izvješćujemo Vas da će dr. sc. Dijana Perković u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati javno nastupno predavanje.

Javno nastupno predavanje  - 10.9.2015.
Izvješćujemo Vas da će dr. sc. Davor Lasić u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, održati javno nastupno predavanje.

Izbor pročelnika katedri i predstojnika zavoda  - 30.7.2015.
U tijeku je Poziv za podnošenje prijava za izbor na položaj pročelnika katedre Medicinskog fakulteta u Splitu. Poziv se upućuje svim nastavnicima, zaposlenicima u znanstveno-nastavnim zvanjima. Svoju prijavu za izbor na položaj pročelnika katedre možete uputiti dekanu do 31.kolovoza 2015.


print
print
facebook
Globaldizajn d.o.o.