Fakultet

Korisničko imex
Šifra
Prijava >
Novosti

Koncert povodom potpisivanja sporazuma o međusobnoj suradnji  - 27.4.2015.
Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija u Splitu, Festival dalmatinskih klapa Omiš i Zaklada Ljubo Stipišić Delmata 28. travnja 2015. godine u 20 sati potpisat će u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu, Šoltanska 2, sporazum o međusobnoj suradnji u području visokog obrazovanja, znanosti i umjetnosti u okviru svojih zajedničkih interesa, a sve će biti popraćeno koncertom klapa.

Javno nastupno predavanje  - 27.4.2015.
Izvješćujemo Vas da će dr. sc. Narcis Hudorović u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija održati javno nastupno predavanje.

Izbori za dekana 2015.-2017.  - 24.4.2015.
Fakultetsko vijeće na svojoj 18. redovitoj sjednici održanoj 9. travnja. 2015. na temelju odredbi Statuta imenovalo je stručno povjerenstvo sa zadaćom da utvrdi jesu li pristupnici uz prijavu priložili potrebnu dokumentaciju. Stručno povjerenstvo sastalo se 23. travnja 2015. godine i utvrdilo da su u otvorenom roku za podnošenje prijava za izbor na funkciju dekana pristigle prijave dvaju kandidata: prof.dr.sc. Zorana Đogaša i prof.dr.sc. Julija Meštrovića.

Promocija stručnog studija  - 22.4.2015.
Promocija stručnog studija Sestrinstvo i Fizioterapija održat će se 6. i 13. svibnja 2015. godine u amfiteatru zgrade B Medicinskog fakulteta sveučilišta u Splitu.

Poslijediplomski tečaj  - 22.4.2015.
Poslijediplomski tečaj TMI II. kategorije - Odabrana poglavlja iz kliničke farmakologije održat će se 24.-25.04.2015. u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu (nova zgrada B) s početkom 24.04. u 15.00 sati.

Izbori za Studentski zbor  - 21.4.2015.
Raspisuju se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu koji će se održati u srijedu, 20. svibnja 2015. godine, na više biračkih mjesta.

Tečaj prve kategorije  - 20.4.2015.
Tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem  "Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju" održat će se od 21.-24. listopada i od 18.-21. studenog 2015.

Prezentacija on-line baze podataka UpToDate  - 20.4.2015.
21.04.2015. u 11:15, u seminarskoj 102 (zgrada B) Medicinskog fakulteta održat ce se prezentacija on-line baze podataka UpToDate.

Studentske ankete  - 15.4.2015.
Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete po prvi put provodi i Anketu za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života. Anketu možete ispuniti putem web-a ili mobitela i od kuće ili bilo koje druge lokacije. Anketa je dobrovoljna.

Javno nastupno predavanje  - 2.4.2015.
Izvješćujemo Vas da će dr. sc. Sanda Pavelin u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Neurologija, održati javno nastupno predavanje.


print
print
facebook
Globaldizajn d.o.o.