Služba za nabavu


Ana Jeličić, mag. ing. aedif. - voditeljica službe za nabavu
tel: 021/557-927
mob: 091/1557-927
ana.jelicic@mefst.hr

Valentina Tadić, dipl. oecc - stručni savjetnik
tel: 021/557-937
valentina.tadic@mefst.hr

Postupci jednostavne nabave (link)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (link)

Dokumenti / obrasci
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pdf)
- Naputak za postupanje prilikom nabave robe i usluga (pdf)
- Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave (doc)
- Zahtjevnica - obrazac (pdf) (doc)
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (pdf)
- Evidencija bagatelne nabave za 2014. godinu (doc)

Plan nabave 2021. (pdf)
1. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)
2. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)
3. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)
4. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)
5. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)
6. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)
7. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2021. (pdf)

Plan nabave 2020. (pdf)
1. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
2. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
3. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
4. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
5. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
6. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
7. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
8. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
9. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
10. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
11. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
12. Izmjena Plana nabave za 2020. (pdf)
13. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2020. (pdf)
14. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2020. (pdf)
15. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2020. (pdf)
16. Izmjena-dopuna Plana nabave za 2020. (pdf)

Obavijest:

Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

Poliklinika Dr. Ljutić, 21000 Split, Spinčićeva 2c, OIB: 89617509231
- Obrt za poslovne usluge NEFRON, vl. Dragan Ljutić, Podstrana, Grljevačka 2 b, OIB: 86556834883
- Doctum d.o.o. E. Kumičića 2, Opatija OIB 14830979181
- Obrt za usluge SFINGA, vl. Varja Đogaš, Kraj gospe od Soca 2, Split, OIB: 24403620977
- POLIKLINIKA KALIBOVIĆ GOVORKO d.o.o., Rooseveltova 52, Split, OIB: 63362866425
- POLIKLINIKA DR. KARELOVIĆ d.o.o., Put Žnjana 41, Split, OIB: 67268554534
- OPTIMUS DENTAL d.o.o., Poljička cesta 28A, Split, OIB: 79846894337
Ispiši stranicu