Služba za nabavu


Ana Jeličić, mag. ing. aedif. - voditeljica službe za nabavu
tel: 021/557-927
mob: 091/1557-927
ana.jelicic@mefst.hr

Valentina Tadić, dipl. oecc - stručni savjetnik
tel: 021/557-937
valentina.tadic@mefst.hr

Postupci jednostavne nabave (link)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (link)

Dokumenti / obrasci
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pdf)
- Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (pdf)
- Naputak za postupanje prilikom nabave robe i usluga (pdf)
- Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave (doc)
- Zahtjevnica - obrazac (pdf) (doc)
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (pdf)
- Evidencija bagatelne nabave za 2014. godinu (doc)  

- Plan nabave 2018. (xlsx)
1. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2018. (xlsx)
2. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2018. (xlsx)
3. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2018. (xlsx)
4. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2018. (xlsx)
5. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2018. (xlsx)
6. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2018. (xlsx)

- Plan nabave 2017. (.xlsx)
1. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2017. (xlsx)
2. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2017. (xlsx)
3. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2017. (xlsx)
4. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2017. (xlsx)
5. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2017. (xlsx)
6. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2017. (xlsx)

- Plan nabave 2016. (pdf)
1. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2016. (xlsx)
2. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2016. (xlsx)
3. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2016. (xlsx)
4. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2016. (xlsx)
5. Izmjena - dopuna Plana nabave za 2016. (xlsx)


Obavijest:
Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- Poliklinika Dr. Ljutić, 21000 Split, Spinčićeva 2c
- NEFRON - OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, 21000 Split, Mihanovićeva 31a
- Doctum d.o.o. E. Kumičića 2, Opatija OIB 14830979181.

Ispiši stranicu