Udruga ZNANOST

Udruga "Znanost" djeluje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu kao neprofitno i nestranačko udruženje građana.
 
Djelatnosti Udruge su:
  • briga o vrednovanju znanstvene i obrazovne djelatnosti na visokim učilištima,
  • prikupljanje materijalnih sredstava s ciljem poticanja znanstveno-nastavne djelatnosti,
  • promicanje znanstveno-nastavne djelatnosti organiziranjem tečajeva trajnog usavršavanja i izdavačkom djelatnošću,
  • suradnja s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Kliničkim bolničkim centrom Split.
 
U tom cilju ostvaruje suradnju sa udrugama srodnih ciljeva djelatnosti diljem Republike Hrvatske i inozemstva, organizira predavanja, skupove i tribine u svezi promidžbe svoje djelatnosti, izdaje prigodne publikacije i provodi i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih statutom udruge “Znanost”.
 
Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 
Udruga “Znanost” je neprofitna pravna osoba bez namjere stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit koristit će se isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.
 
Izvještaj u svezi obveza i odgovornosti udruge financiranih iz javnih izvora
U 2015. godini Udruga "Znanost" je dobila manja sredstva od Županije Splitsko-dalmatinske koja su utrošena u cijelosti za znanstveno usavršavanje djelatnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu a koji su članovi Udruge "Znanost".

Kontakt:
Udruga “Znanost” Split, Šoltanska 2, 21000 Split.
 
Predsjednica udruge:
prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić
e-mail: msb@mefst.hr
 
Tajnik udruge:
Josip Barić, dip. iur.
tel: 021 557 918
e-mail: josip.baric@mefst.hr Ispiši stranicu