Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Članovi:

1. doc. dr. sc. Joško Božić
2. izv. prof. dr. sc. Jasna Marinović-Ljubković
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Marinović-Terzić
4. Doris Rušić, mag. pharm.
5. Josip Anđelo Borovac, student

Administrator:

Boris Matutinović
e-mail: boris.matutinovic@mefst.hr
telefon: 021 557 933

Plan rada Odbora 2014./2015.  [pdf]
Izvješće o radu Odbora  2013./2014  [pdf]

Izvješća o studentskim anketama - zbirno za sastavnicu

1. sem 2011./12.
2. sem 2011./12.
1. sem 2012./13.
2. sem 2012./13.
1. sem 2013./14.
2. sem 2013./14.

Izvješće o analizi uspješnosti studiranja 2011.-2014. [pdf] Ispiši stranicu