Zanima vas TRIBE?

Upis na studij TRIBE
Za upis na TRIBE ne zanima nas vaš prosjek ocjena. Najvažnija je vaša motivacija, interes za znanost, znanstveno produktivan mentor i definirana tema doktorskog istraživanja. Ako to sve imate, ili ako imate dobar plan kako da to uskoro definirate, javite nam se bilo kad tijekom godine, dođite na razgovor i mi ćemo vam objasniti kako studij funkcionira i što se očekuje od upisanih studenata.

Uvjeti upisa u prvu, drugu i treću godinu studija TRIBE
Za upis na studij potrebna je definirana tema istraživanja i izjava mentora. Za upis u drugu godinu studija nužno je položiti sve predmete prve godine. Za upis u treću godinu nužno je položiti sve predmete druge godine.

Prijava teme doktorata i obrana doktorata
Uvjeti za prijavu teme doktorata i obranu doktorata definirani su fakultetskim Pravilnikom i njegovim dopunama. Detaljne informacije o prijavi teme mogu se naći na stranici Pisanje prijave teme doktorata.

Kad će biti sljedeći natječaj za upis na studij?
Natječaj za upis u akademsku godinu 2017/2018 bio je otvoren do 30. rujna 2017. Sljedeći natječaj za upis na TRIBE očekuje se za sljedeću akademsku godinu, 2018/2019, i očekuje se da će rok za prijave biti 30. rujna 2018. Kandidati zainteresirani za upis na TRIBE u sljedećoj akademskoj godini se mole da se jave voditeljima studija za savjet vezano za odabir mentora i pripremu teme doktorata kako bi imali veće šanse za upis na studij.

Najvažniji dio prijave za upis
Bez obzira na to koji doktorski studij upisali, ispiti koje ćete polagati manje su važni od izrade doktorata, odnosno provedbe istraživanja. Ako ste završili dodiplomski/diplomski studij, nema sumnje da ćete uspješno položiti i sve ispite na poslijediplomskom studiju - ali nećete doktorirati bez dovršenog istraživanja i objavljenih radova. Medicinski fakultet u Splitu ima vrlo stroge uvjete za obranu doktorata - dva objavljena rada u časopisima indeksiranim u Current Contentsu ili Web of Science, čiji je čimbenik odjeka (engl. impact factor) veći od 1 i na kojima je pristupnik prvi autor. Da biste ispunili taj uvjet, treba vam mentor koji će za vas imati vremena i koji je znanstveno produktivan. Stoga su najvažniji dokumenti koji vam trebaju prilikom prijave za upis na TRIBE: razrađena ideja o istraživanju koje namjeravate provesti i izjava mentora u kojoj navodi da vas je spreman mentorirati na predloženom istraživanju.

Tehnički detalji
Upis studenata koji nisu iz Splita
Tko može biti mentor na doktoratu?
Školarina
Upisi u prvu i više godine
Razlikovna godina
Priznavanje predmeta sa stručnoga studija
Prijelaz s drugog studija
Individualizirani program
Ponavljanje godine
Otvaranje e-pošte i AAIedu identiteta


  Ispiši stranicu