Zanima vas TRIBE?

Upis na studij TRIBE

Zašto biste se upisali na TRIBE?

Studij TRIBE je najbolji poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta u Splitu prema mjerljivim indikatorima uspješnosti. Ima najveću uspješnost završetka studija (doktoriranja) i jedini je poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta u Splitu koji je dobio ocjenu visoke kvalitete Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na reakreditaciji poslijediplomskih studija koja je provedena u prosincu 2016. godine. Na istoj reakreditaciji, koja je provedena u cijeloj Hrvatskoj, osim studija TRIBE u području biomedicine i zdravstva još je samo doktorski studij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta dobio oznaku visoke kvalitete.
Stoga, ako želite svoje poslijediplomsko obrazovanje nastaviti na izvrsnom mjestu, tamo gdje su vam najveće šanse za uspješan doktorat, i tamo gdje će vam se voditelji studija i nastavnici posvetiti od srca, onda bi vas trebao zanimati upis na TRIBE.

Postotak uspješnosti studenata koji upišu TRIBE
Do 28. srpnja 2021. na studiju TRIBE obranjen je 61 doktorat. Ako ne računamo studente koji još pohađaju nastavu iz zadnje tri akademske godine (jer poslijediplomski studij traje tri godine), od 2010/2011 do 2017/2018 na TRIBE je upisano 106 studenata, a od upisanih 14 je do sada ispisano. Dakle, od studenata koji nisu ispisani, i ako ne računamo zadnje tri akademske godine, doktoriralo je 61/92 (66%) studenata upisanih na TRIBE, i na to smo vrlo ponosni. To su rezultati bolji od prosječnih rezultata doktoranada u SAD-u.

Tko je dobar kandidat za upis na studij TRIBE?
Za upis na TRIBE ne zanima nas vaš prosjek ocjena. Najvažnija je vaša motivacija, interes za znanost, znanstveno produktivan mentor i detaljno definiran protokol doktorskog istraživanja. Ako to sve imate, ili ako imate dobar plan kako da to uskoro definirate, javite nam se bilo kad tijekom godine; volimo razgovarati s potencijalnim novim studentima. Studij TRIBE je vrlo specifičan po visokim očekivanjima od studenata i mentora. Za prijavu za upis studenti i mentori trebaju pripremiti protokole istraživanja koja namjeravaju provesti tijekom doktorata. Protokoli istraživanja koje nam šalju studenti i mentori kritički se procjenjuju čim se kandidati prijave jer je cilj pomoći kandidatima i mentorima oblikovati metodološki kvalitetne i provedive planove istraživanja. Procjena vaših protokola istraživanja često uključuje postavljanje velikog broja pitanja, traženje pojašnjenja i predlaganje promjena za koje se očekuje da kandidati na njih odgovore. Ako se samo želite upisati na poslijediplomski studij i onda nakon upisa na takav studij razmišljati tek što biste mogli istraživati i tko bi vam mogao biti mentor, ili ako ne želite nikakve kritičke osvrte na vaše planove istraživanja, onda TRIBE nije za vas. TRIBE je osmišljen kao intenzivan studij koji upisuje mali broj studenata, s kojima se intenzivno radi još i prije upisa, čiji se napredak intenzivno nadzire i koji cijene konstruktivnu kritiku. 

Jesmo li mi kompetentni za procjenu vašeg protokola istraživanja?
Dogodilo nam se nekoliko puta da se kandidati i mentori uvrijede nakon što dobiju naše povratne informacije o svojim prijedlozima istraživanja, uz komentare da voditelji studija TRIBE nisu kompetentni za procjenu njihovih istraživanja. Mi ne trebamo imati kliničko iskustvo da bismo vidjeli da neke teme "ne štimaju", da su šturo opisane, da hipoteze nisu u skladu s ciljevima, da je navedena literatura stara više od 10 godina, da su neka istraživanja preskupa da bi bila realno provediva. Ne trebamo napraviti sto neurokirurških operacija da bismo znali pretražiti literaturu i vidjeli da je vaša predložena tema istraživanja već dobro istražena i da neko istraživanje baš i nije tako novo kako se tvrdi. Znanstvenom metodologijom vladamo poprilično dobro pa možemo uočiti velike manjkavosti različitih istraživanja. Po potrebi u procjenu prijedloga istraživanja uključujemo i druge nastavnike studija TRIBE, pa se čak ponekad prijedlozi istraživanja šalju i na vanjsku recenziju koju će za nas obaviti stručnjaci iz područja. Ako se vama i vašim mentorima ne sviđa naš način rada, ima i drugih poslijediplomskih studija na svijetu.

Najvažniji dio prijave za upis: protokol istraživanja i izvrstan mentor
Bez obzira na to koji doktorski studij upisali, ispiti koje ćete položiti nisu dovoljni za doktorirati. Ako ste završili dodiplomski/diplomski studij, nema sumnje da ćete uspješno položiti i sve ispite na poslijediplomskom studiju - ali nećete doktorirati bez dovršenog istraživanja i objavljenih radova. Medicinski fakultet u Splitu ima vrlo stroge uvjete za obranu doktorata - dva objavljena rada u časopisima indeksiranim u Current Contentsu ili Web of Science, čiji je čimbenik odjeka (engl. Journal Impact Factor) veći od 1 i na kojima je pristupnik prvi autor. Da biste ispunili taj uvjet, treba vam mentor koji će za vas imati vremena i koji je znanstveno produktivan. Stoga je najvažniji uvjet za upis na TRIBE detaljan protokol istraživanja koji namjeravate provesti i izvrstan mentor.

Tko je izvrstan mentor?
Prilkom odabira mentora vodite računa o tome da to treba biti znanstveno aktivna osoba koja je po mogućnosti već imala iskustva u mentoriranju doktorskih radova. Ukoliko razmatrate neku osobu kao mentora, provjerite najprije na PubMed-u što je ta osoba objavila do sada, i ako vidite mnogo radova u međunarodnim časopisima na kojima je ta osoba zadnji autor, to je dobar kandidat za mentora. U međunarodnoj znanstvenoj zajednici je zadnje autorstvo rezervirano za voditelja istraživanja, odnosno mentora.
Ako pak nakon uvida u radove potencijalnog mentora vidite da se radi o osobi koja ima malen broj radova, koja u zadnjih pet godina nije objavila ništa ili gotovo ništa, ili koja ima gotovo sve radove u hrvatskim časopisima, od takve osobe ne očekujte dobro mentorstvo. Na doktorskom studiju na MEFST-u vi trebate objaviti dva rada u međunarodnim časopisima s čimbenikom odjeka većim od 1. Ako vaš mentor kao voditelj/ica istraživanja (zadnji autor) nije objavio/la više takvih radova u zadnjih par godina, onda možda nije realno očekivati da će dva takva rada objaviti s vama u sljedeće tri godine koliko traje doktorski studij.

Mogu ja to sam/a?
Često nam na razgovore za upis na TRIBE dolaze potencijalni kandidati koji planiraju sami neke teme istraživanja pa im je plan naknadno naći mentora koji će ih na tome mentorirati. To je potpuno pogrešan i obrnut pristup. Trebate početi od mentora - nađite najprije izvrsnog mentora pa zajedno s mentorom planirajte istraživanje. Za osmišljavanje dobro ustrojenog istraživanja nužno je znanje iz znanstvene metodologije. Dio tog znanja steći ćete na doktorskom studiju, ali ključan dio vam mora prenijeti mentor.
Mentor vam treba biti znanstveni roditelj, osoba koja će vam se posvetiti kad vam je to potrebno i koja će vam pomoći u mukotrpnom procesu od izrade plana istraživanja, do provedbe i objave radova, ali biti i stroga kad vas treba potaknuti. Mentor za vas mora imati vremena. Ako već u početnoj komunikaciji s potencijalnim mentorom vidite da komunikacija baš nije idealna, nemojte misliti da će se to kasnije promijeniti.

Što je protokol istraživanja?
Protokol istraživanja obuhvaća uvod u problematiku istraživanja, ciljeve i metode, potkrijepljene odgovarajućim literaturnim referencama. Obrazac za pisanje protokola istraživanja za studij TRIBE možete naći ovdje. Odmah prilikom pisanja plana istraživanja isplanirajte opsežnija istraživanja koja ćete moći objaviti u najmanje dva zasebna znanstvena rada jer vam za obranu doktorata trebaju dva objavljena rada.

Mogu li se na TRIBE upisati kandidati koji nisu završili prethodni studij iz područja biomedicine?
Mogu. Međutim, TRIBE, odnosno Medicinski fakultet u Splitu, može jedino dodijeliti doktorat iz područja biomedicine i zdravstva. Stoga vaše istraživanje treba biti iz područja biomedicine i zdravstva, i vaši radovi trebaju biti objavljeni u časopisima koji su indeksirani na PubMed-u.

Studente koji ne napreduju ispisat ćemo sa studija
Ukoliko vas nakon upisa na studij TRIBE zadesi nekakva zla sudbina pa ne možete raditi na svojem istraživanju jer imate previše dežurstava, previše djece, premalo vremena, država je u krizi..., ispisat ćemo vas sa studija. Ne želimo da studenti budu na studiju zbog plaćanja školarine nego želimo studente koji će napredovati prema doktoratu.

Uvjeti upisa u prvu, drugu i treću godinu studija TRIBE
Za upis na studij potreban je definiran protokol istraživanja i izjava mentora o spremnosti za mentoriranje. Za upis u drugu godinu studija nužno je položiti sve predmete prve godine. Za upis u treću godinu nužno je položiti sve predmete druge godine.

Prijava teme doktorata i obrana doktorata
Uvjeti za prijavu teme doktorata i obranu doktorata definirani su fakultetskim Pravilnikom i njegovim dopunama. Detaljne informacije o prijavi teme mogu se naći na stranici Pisanje prijave teme doktorata.

Kad će biti sljedeći natječaj za upis na studij?
Natječaj za upis obljavljuje se svake godine tijekom ožujka i traje do 30. rujna. Kandidati zainteresirani za upis na TRIBE u sljedećoj akademskoj godini mogu se u svako doba e-poštom javiti voditeljima studija za savjet vezano za odabir mentora i pripremu teme doktorata kako bi imali veće šanse za upis na studij.

Tehnički detalji
Upis studenata koji nisu iz Splita
Tko može biti mentor na doktoratu?
Školarina
Upisi u prvu i više godine
Razlikovna godina
Priznavanje predmeta sa stručnoga studija
Prijelaz s drugog studija
Individualizirani program
Ponavljanje godine
Otvaranje e-pošte i AAIedu identiteta


  Ispiši stranicu