TRIBE u medijima

Medijski napisi o studiju

Lara Maxwell (Universitas, No. 80)
Lara Maxwell (Split University - web news)
Dalmacija News - Lara Maxwell (pdf) 13.lipnja 2016
Glasnik Medicinskog fakulteta 2014
Universitas No.46 2013 - Kvalitativna istraživanja u medicini
Prvi Cochrane doktorat - Liječničke novine, svibanj 2013.
Universitas No 41 2013 - Prvi TRIBE doktorat
Glasnik Medicinskog fakulteta 2012
Liječničke Novine 114, 2012
Universitas No 16 2011
Glasnik Medicinskog fakulteta 2011

  Ispiši stranicu