„Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

„Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“


Rok: 21. veljače 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ 


Fond: Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji: visoka učilišta


Sažetak: Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.

Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Opći cilj: Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Specifični ciljevi:
1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Ciljne skupine:

  • nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
  • studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
  • visoka učilišta

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Dokumentaciju za prijavu na Poziv i više detalja možete pronaći na stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja ili Europskog socijalnog fonda.


Izvor:ESF

Ispiši stranicu