Mjesto zbivanja

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Šoltanska 2, Split, Croatia
Datum: 20-24. 07.2020.

 

 

 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu