Biologija novotvorina

BIOLOGIJA NOVOTVORINA
Biologija novotvorina je doktorski studij koji integrira znanja iz molekularne karcinogeneze, dijagnostike tumora i onkološke terapije usmjerena istraživanju raka. Nastavnici - patolozi i njihovi suradnici kliničari, imunolozi, molekularni biolozi i genetičari, biokemičari, kemičari i statističari kroz različite kolegije studentima interdisciplinarno osvjetljavaju fenomen nastanka, dijagnostike i liječenja tumora.
Nositelj zajedničkog studija je Medicinski fakultet u Splitu, a suradne ustanove su Sveučilište u Splitu, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Dubrovniku. Osim nastavnika iz Hrvatske, u nastavi sudjeluju i nastavnici iz Velike Britanije, Njemačke i Švicarske. Uz 7 obveznih kolegija, studentima je ponuđeno 35 izbornih kolegija. Svake dvije godine upisuje se do 20 studenata koji su završili medicinski fakultet ili neki od srodnih fakulteta.

Voditeljstvo studija:
prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov
mgdurdov@mefst.hr

prof. dr. sc. Snježana Tomić
snjezana.tomic@mefst.hr


Studijski program BIOLOGIJA NOVOTVORINA

UPISI
Upisi prve godine studija odrzati ce se 20.3.2017. od 14,40 - 15,30, u
zgradi B, prostorija B103.
Na upis je potrebno donijeti dvije jednake fotografije 35 x 45 mm (za
indeks i matični list), potvrdu o uplati školarine I. semestra i troškova
upisnine ili ugovor s ustanovom koja se obvezala podmiriti trošak
školarine doktorskog studija.

Prema odluci Fakultetskog vijeća, školarina iznosi 20.000,00 kn za svaku
godinu doktorskog studija . Trošak upisnine
iznosi 350,00 kn, a uključuje indeks, upisnu dokumentaciju i obvezno
godišnje osiguranje od nezgode.

Podaci za uplatu školarine:
IBAN fakulteta: HR8523300031100071293
poziv na broj 02 602.  Ispiši stranicu