Služba kadrovskih poslova


Ivana Ružić Urlić, mag. iur.
e-mail: ivana.ruzic.urlic@mefst.hr

Ana Rančić Selak, mag. iur.
tel: 021/557 833
e-mail: ana.rancic.selak@mefst.hr
 
Andrea Iličić, mag. iur.
e-mail: andrea.ilicic@mefst.hr

Andrijana Lončar, struč. spec. admin. publ.
tel: 021/557 836
e-mail: andrijana.loncar@mefst.hr


Dokumenti / Radni odnosi - Kadrovi
 • Pravilnik o radu (stupio na snagu 27. rujna 2019.)  [pdf] *
 • Nastavne norme za 2014. / 2015. [pdf]
 • Nastavne norme za 2015. / 2016. [pdf]
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta u Splitu -> na stranici Povjerenstva za kadrove
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (lipanj 2008.) [pdf]*
 • Pravilnik o stalnom medicinskom usavršavanju (rujan 2006.) [pdf] *
 • Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (veljača 2015.) [pdf]*
 • Odluka o trajanju i rasporedu te evidenciji radnog vremena (travanj 2015) [pdf]
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javim službama (prosinac 2017) [pdf]
 
Dokumenti / Obrasci
 • Izjava o načinu ostvarivanja prava na naknadu prijevoza [docx]
 • Izvješće o prijeđenoj udaljenosti prilikom dolaska na posao i odlaska s posla [xslx]
 • Izjava o osobnim podacima potrebnim za izradu ugovora [docx]
 
Odluke
 • Odluka o trajanju i rasporedu te evidenciji radnog vremena (travanj 2015) [pdf]
 • Odluka o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2016. godinu [pdf]
 
Povjerenstvo za kadrove Ispiši stranicu