Razvoj i jačanje sinergija : Twinning i ERA Chairs

Razvoj i jačanje sinergija : Twinning i ERA Chairs

u najavi

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji su znanstvene organizacije - znanstveni instituti ili visoka učilišta osnovana u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prijavitelj mora biti nositelj projekta financiranog iz horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“- Twinning i  ERA Chairs te ERA Chairs – pilot projekta. Prijavitelji moraju biti navedeni u prilogu dokumentacije Poziva.
 
Cilj Poziva je omogućavanje sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“ - Twinning i ERA Chairs – koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkoga sektora u RH. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva je 9.000.000,00 kuna.

Više informacija možete pronaći preko poveznice.

Ispiši stranicu