Novi udžbenik iz Maksilofacijalne kirurgije

Novi udžbenik iz Maksilofacijalne kirurgije

U  knjižnicu je stiglo 20 primjeraka novog udžbenika iz Maksilofacijalne kirurgije, autora Ivice Lukšića i suradnika. Namijenjen je studentima medicinskih fakulteta, studentima stomatologije te liječnicima obiteljske medicine i dentalne medicine u svakodnevnom radu. Na sažet, jasan i pregledan način iznosi osnove suvremene maksilofacijalne kirurgije. Obogaćen je fotografijama, shemama i tablicama te pregledom literature nakon svakog poglavlja. 

Knjiga je na popisu obvezne literature za predmet Maksilofacijalna kirurgija i dentalna medicina, a može se posuditi na 30 dana te rezervirati telefonom ili putem e-maila.Tel: +385 21 557 922   +385 21 557 917     
E-mail: danira.matijaca@mefst.hr, linda.ivas@mefst.hr
  Ispiši stranicu