PROTETIKA DENTALNE MEDICINE

O Katedri:
Katedra za protetiku dentalne medicine studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu osnovana je 2010. godine. Postojeća struktura katedre nastala je u želji da se olakša proces edukacije studenata dentalne medicine; cilj nastave je studentima pružiti znanje o promjenama koje zahvaćaju stomatognati sustav kod djelomično i potpuno bezubih pacijenata kao i znanje o tehnikama provođenja različitih terapija kod takvih pacijenata. Zadaća nastave je, uz prezentiranje znanja o kraniomandibularnim disfunkcijama i njihovoj pripadajućoj etiologiji, patologiji te patofiziologiji, studente osposobiti i za samostalno izvođenje dijagnostike i odgovarajuće protetske terapije. Katedra sa svojim kolegijima obuhvaća područja fiksne i mobilne protetike, gnatologije te materijala koji se koriste u ordinacijama i laboratorijima dentalne medicine.

Nastavnici i suradnici katedre:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
Pročelnca katedre
 rpoljak@sfzg.hr
renata.poljak@mefst.hr

doc. dr. sc. Tea Galić, dr. med. dent.
Zamjenica pročelnice katedre
 tea.galic@mefst.hr

Tajnik katedre:  Matea Matejić-Majstorović dr. med. dent
Suradnici: Naslovni asistenti:

Diana Vidović, dr. dent. med
 dianadominikovic@gmail.com

Matea Matejić-Majstorović, dr. dent med
 matea.matejic@gmail.com

Suradnici kliničkih vježbi :

Miro Mušan, dr. dent. med., specijalist dentalne protetike

Božo Lončar, univ. mag. med. dent., specijalist stomatološke protetike
 bozo.loncar@mefst.hr

Sanja Jemo,  dr. dent. med., specijalist dentalne protetike
 sanja.jemo@gmail.com


 


           Kolegij:
Novosti

Literatura za mobilnu i fiksnu protetiku Raspored za 6. godinu 2018/2019 Ispiši stranicu