Natječaj za upis

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
 
objavljuje

N A T J E Č A J
 
za ak. god. 2021./2022.
ZA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
"BIOLOGIJA NOVOTVORINA"
 
Uvjeti upisa:
- završen (sveučilišni diplomski studij) medicinski ili drugi fakultet iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo ili fakultet iz srodnih područja
- prosjek ocjena na studiju iznad 3,5

 

Prijava treba sadržavati:

- ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- ovjereni prijepis i prosjek ocjena studija
- pisanu izjavu o razlozima za upis na doktorski studij (opisati znanstveni interes i navesti osnovne informacije o potencijalnom planu istraživanja)
- životopis 
- rodni list 
- ispunjeni obrazac za prijavu koji se nalazi na stranicama Doktorske škole
http://www.mefst.unist.hr/studiji/doktorska-skola/52
- preslik domovnice

Zatraženi preslici osobnih dokumentata pristupnika dostavljaju se isključivo radi provođenja natječaja i koristit će  se jedino u tu svrhu te  svaki pristupnik prijavom na natječaj ujedno daje i  privolu u tu svrhu.

- Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu dužni su prije upisa dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.  Sve potrebno za pokretanje ovoga postupka na Sveučilištu u Splitu, nalazi se na linku:

https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/dokumenti?EntryId=399#file-list

Ostali uvjeti:
- svi kandidati trebaju pristupiti strukturiranom razgovoru
- razgovori s kandidatima bit će održani prema rasporedu u uredovno vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Fakulteta

Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.
 
Broj slobodnih mjesta: 10
Godišnja školarina: 20.000,00 kuna. (studij traje 3 godine). Školarinu prve ak. godine treba uplatiti u cijelosti prije upisa.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: do 30. travnja 2021.
 
Prijavu slati na adresu:
Medicinski fakultet u Splitu,
Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i trajnu medicinsku izobrazbu,
Šoltanska 2, 21000 Split.

Telefon: ++ 385 21 557 916
phd@mefst.hr

  Ispiši stranicu