Natječaj za upis

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
 
objavljuje
N A T J E Č A J
 
ZA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
"BIOLOGIJA NOVOTVORINA"
 
Uvjeti upisa:
- završen medicinski ili drugi fakultet iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo ili fakultet iz srodnih područja
- prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5

 

Prijava treba sadržavati:

- ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
‐ ovjereni prijepis i prosjek ocjena studija
- pisanu izjavu o razlozima za upis u doktorski studij (opisati znanstveni interes i navesti osnovne informacije o potencijalnom planu istraživanja)
- životopis
- ispunjeni obrazac za prijavu (pdf) (doc) koji se nalazi na stranicama Doktorske škole
(http://www.mefst.unist.hr/studiji/doktorska-skola/52)

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu dužni su prije upisa dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Ostali uvjeti:
svi kandidati trebaju pristupiti strukturiranom razgovoru
- razgovori s kandidatima bit će održani prema rasporedu u uredovno vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Fakulteta

Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.
 
Broj slobodnih mjesta: 10
Godišnja školarina: 20.000,00 kuna. (studij traje 3 godine). Školarinu prve ak. godine treba uplatiti u cijelosti prije upisa.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: do 15. lipnja 2020.
 
Prijavu slati na adresu:
Medicinski fakultet u Splitu,
Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i trajnu medicinsku izobrazbu,
Šoltanska 2, 21000 Split.
 
Ines Matutinović, mag. iur.
Telefon: ++ 385 21 557 916
Faks: ++385 21 465 304
E-mail: ines.matutinovic@mefst.hr

Julija Pušić, dipl. iur.
Telefon: ++385 21 557 816
E-mail: julija.pusic@mefst.hr
  Ispiši stranicu