Obrane doktorskih disertacija

  Izvješćujemo Vas da Matija Borić, dr. med., brani doktorsku disertaciju pod naslovom:
 
IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II (CAMKII) U PUTU PRIJENOSA BOLI OD PERIFERIJE DO SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA U MODELU ŠEĆERNE BOLESTI
 
Mentorica:  izv. prof. dr. sc. Livia Puljak
Stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
  1. prof. dr. sc. Mirna Saraga - Babić, predsjednica
  2. akademik Stjepan Gamulin
  3. izv. prof. dr. sc. Maja Valić
 
Obrana doktorske disertacije održat će se u ponedjeljak 2. ožujka 2015. s početkom u 10:00 sati u seminarskoj učionici 102, na prvom katu B zgrade Medicinskog fakulteta, Šoltanska 2.
Ispiši stranicu